Afvaardiging College voor Toetsen en Examens bezoekt de Caribean Examination Council

De Caribean Examination Council (CXC) verzorgt voor 16 landen in het Caribisch gebied de toetsing en examinering in basis- en voortgezet onderwijs. De Nederlandse eilanden Saba en St. Eustatius zijn overgestapt op Engelstalig onderwijs en maken nu ook gebruik van de CXC examens. Namens OCW houdt het CvTE zicht op het niveau en de kwaliteit van de examinering op deze twee eilanden. In dat kader bezocht een afvaardiging van het CvTE het hoofdkwartier van CXC op Barbados.

Van links naar rechts: Martin van Reeuwijk, Wayne Wesley (registrar en CEO van CXC) en Jacob Raap

CXC is een combinatie van Cito, DUO en CvTE als het gaat om examinering in de Cariben; een collega-instituut met veel expertise en betrokken mensen. We hebben met dit bezoek een flitsende start gemaakt voor een vruchtbare samenwerking.