Eerste normering doorstroomtoetsen

Vanaf 11 maart krijgen alle leerlingen die een doorstroomtoets hebben gemaakt hun leerlingrapport, met daarin het toetsadvies. Het CvTE is sinds schooljaar 2023/2024, het eerste jaar waarin de doorstroomtoetsen afgenomen worden, verantwoordelijk voor de normering. Met de normering zorgen we ervoor dat een leerling een toetsadvies krijgt dat past bij de prestaties op de gemaakte toets, onafhankelijk van het jaar waarin de toets wordt gemaakt of de vaardigheid van andere leerlingen die dat jaar de toets maken.

Andere normeringswijze

Er was eerdere jaren sprake van een hybride toetsstelsel: de normeringen van verschillende toetsen kwamen gescheiden van elkaar tot stand. Dat belemmerde het zicht op de vergelijkbaarheid (zie kamerbrief). Met ingang van 2024 worden de doorstroomtoetsen op gelijke wijze door het CvTE genormeerd (zie kamerbrief).
Wij hanteren nu een andere normeringssytematiek dan eerdere jaren. Hierdoor wordt de vergelijkbaarheid van de toetsadviezen verstevigd en is de functie van de doorstroomtoets als objectief tweede gegeven naast het schooladvies voor alle doorstroomtoetsen gewaarborgd.

De nieuwe normeringssystematiek geeft een goede afspiegeling van de daadwerkelijke prestatie op de doorstroomtoets. De resultaten zijn goed te vergelijken over toetsen heen en voor de toekomst tussen verschillende afnamejaren.

Hoe normeren we?

We normeren aan de hand van ankeropgaven. In deze animatie leggen we uit hoe dit werkt. Daarnaast blijven we toelatings- en doorstroomonderzoek doen. Hierbij wordt gekeken of de toetsadviezen overeen komen met de niveaus waar leerlingen na 3 jaar middelbare school terecht zijn gekomen.

De wijzigingen in de normering kunnen ervoor zorgen dat de toetsresultaten van 2024 niet goed te vergelijken zijn met eerdere jaren. De resultaten uit 2024 zien we als nulmeting, omdat dit het eerste jaar is dat de doorstroomtoetsen afgenomen worden.

Beoordeling Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs betrekt de resultaten van de doorstroomtoets 2024 nog niet bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie over de beoordeling van de Inspectie is te lezen in het bericht: Doorstroomtoets en beoordeling leerresultaten.