Documenten

84 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Toetswijzer algemeen deel voor eindtoets po

Het Toetsbesluit PO (2014) schrijft voor aan welke voorwaarden alle eindtoetsen moeten voldoen. Dit zijn onder andere voorwaarden ...

Publicatie | 27-08-2014

Tussenrapportage referentieniveaus 2013-2014

Deze rapportage doet verslag van de resultaten en andere bevindingen van de Centraal Ontwikkelde Examens (COE’s) Nederlandse taal ...

Rapport | 15-08-2014

Staatsexamens Nt2 en de referentieniveaus taal

 Deze notitie gaat in op de relatie tussen de Staatsexamens en de Referentieniveaus Taal.

Publicatie | 01-07-2014

Nieuwsbericht nieuwe voorzitter College voor Examens

 Nieuwsbericht over benoeming van Pieter Hendrikse, voorzitter van het CvTE.

Persbericht | 28-05-2014

Jaarverslag CvE 2013

Publicatie | 24-03-2014

CvE-bijlage bij rapportage referentieniveaus 2012-2013

In dit document geeft het College voor Examens gegevens rondom de resultaten op de referentie-examens taal en rekenen in het jaar ...

Rapport | 26-12-2013

Rapportage referentieniveaus 2012-2013

Deze CvE-rapportage beschrijft het verloop van de pilots in de sectoren PO, VO en mbo voor het schooljaar 2012-2013. Daarnaast ...

Rapport | 01-07-2013

Jaarverslag CvE 2012

Publicatie | 28-03-2013

Rekentoetsen VO wel degelijk valide

Dit artikel in het tijdschrift Examens beschrijft de validiteit van de 3F rekentoetsen.

Persbericht | 01-11-2012

Rapportage referentieniveaus 2011-2012

Dit rapport is een tussenrapportage van het College voor Examens (CvE) inzake de centrale toetsing en examinering van de ...

Rapport | 15-10-2012