[Blog] Een nieuw (staats)examenjaar

Blogs

In het onderwijs kun je altijd amusante discussies voeren of het nieuwe jaar nu begint na de zomervakantie als het schooljaar start of op 1 januari. Ik neem als maatstaf maar het kalenderjaar en wens iedereen een goed toets- en examenjaar. Van leerling en student tot het CvTE als regisseur in de examenketen en alle samenwerkende partijen daarin. 

Tijdens een aangename nieuwjaarsbijeenkomst proostten we als CvTE op 12 januari met elkaar op het nieuwe jaar. Die week had ik ook een inwerksessie over de staatsexamens vo. Het zo goed mogelijk laten lopen van die examens is de laatste jaren een steeds grotere uitdaging geworden. Dat werd me al snel duidelijk...
 

John van der Vegt, voorzitter College voor Toetsen en Examens

Aantallen

De aantallen duizelden me wat. Iedereen die niet via de reguliere weg via een instelling met een examenlicentie voor examinering kan opgaan, kan de route van de staatsexamens volgen. Dat zijn jaarlijks zo’n 6.500 kandidaten (Staatsexamenmonitor 2022). Waarvan grofweg de helft via het speciaal onderwijs en de helft individueel. Individueel betreft een divers gezelschap van onder anderen chronisch zieken, mensen in het buitenland of in detentie. Ook steeds meer leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs maken gebruik van het staatsexamen. Dat is prachtig maar stelt ook hoge eisen aan de uitvoering door het CvTE, DUO, scholen en examenbetrokkenen. Denk bijvoorbeeld aan de nodige begeleiding, maatwerk en extra voorzieningen. Dat realiseren we met een kleine 2.000 examenbetrokkenen die vanuit grote betrokkenheid juist voor deze doelgroep de examens regelen, faciliteren en afnemen.

Verbeteragenda

Het was goed om te horen hoe alle betrokkenen met veel energie en ideeën werken aan de verbeteragenda die het CvTE sinds 2022 uitvoert voor staatsexamens vo. Elementen daaruit zijn professionalisering van alle examenbetrokkenen tot het verminderen van terugtrekkingen en no-show door kandidaten en van ruimere, flexibeler planningen tot meer laten uitvoeren door de scholen voor voortgezet onderwijs zelf. Om maar een deel van de agenda te noemen. In zijn recente kamerbrief heeft minister Wiersma de Tweede Kamer over de voortgang geïnformeerd. 

We zullen de verbeteragenda met kracht uitvoeren om de groeiende vraag naar staatsexamens vo kwalitatief en duurzaam te kunnen borgen. Eén van de mooie uitdagingen voor 2023!

Over de auteur

John van  der Vegt     Sinds 1 oktober 2022 de nieuwe voorzitter van het College voor Toetsen en Examens; voorzitter College van Bestuur ROC van Twente, waar hij na afbouw van zijn taken op 1 februari 2023 – na precies 10 jaar in functie – afscheid neemt. Houdt van (berg)wandelen, mountainbiken en theater.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.