Het einde van corona?

Blogs

Voor velen is het een normaal griepje geworden. Testen bijna hetzelfde als een thermometer gebruiken om te kijken of je koorts hebt. De paar dagen ziek thuis zijn vaak vooral thuiswerkdagen. Corona lijkt overwonnen en alweer ver weg. De gevolgen voor velen echter niet.

John van der Vegt, voorzitter College voor Toetsen en Examens

Niet voor long-covid-patiënten, niet voor jongeren die twee jaar lang niet de meest optimale leef- en leefomstandigheden hebben gekend. Ik merk dat in mijn, aflopende, werk bij het ROC. Schoolverzuim en -uitval is nog steeds hoger, er zijn nog meer studenten met mentale problemen en leerachterstanden. Gelukkig keert het ’normale leven en leren’ wel weer snel terug.

Effecten

Ook bij het CvTE zien we de effecten van de afgelopen jaren. Waarbij het natuurlijk altijd de vraag is wat te wijten is aan corona of aan andere oorzaken. Correlatie en causaliteit is nu eenmaal wat anders. Wat zien wij? Aan de ene kant zijn de slagingspercentages in 2020, 2021 en 2022 hoger dan in de periode 2016-2019. Met 94,3% in 2022, weliswaar lager dan in 2020 en 2021, maar nog steeds bijna 2,5% beter dan daarvoor.  

In 2022 had de duimregeling (een vak niet mee laten tellen) als effect dat 11,2% van de leerlingen alsnog slaagde. In 2021 was dat 9,6%. Ook is er in 2022  sprake van vaardigheidsdaling. Die varieert tussen de 0.2 punt (cluster Nederlands) en 0.7 punt (cluster Wiskunde). De enige uitzondering is Engels met een stijging van 0.1.

Kleine maatregelen

Wat exact te wijten is aan corona is niet eenvoudig te bepalen. Het onderwijs zet intussen alle zeilen bij om achterstanden in te lopen. In 2023 zijn er nog kleine maatregelen voor de centrale examens. Eigenlijk voornamelijk uitbreiding van tijdvakken voor centrale examens en de centraal schriftelijke en praktische examens (cspe’s). En dat geldt ook voor de flexibele en digitale centrale examens in het vmbo.

Dat alles maakt dat ik met speciale belangstelling uitkijk naar de examenresultaten in 2023. Met nog maar beperkte maatregelen gaan we terug naar normaal. Geldt dat ook voor de resultaten? Het is een groep leerlingen die in hun schoolloopbaan van 4,5 of 6 jaar ruim twee jaar te kampen heeft gehad met coronamaatregelen. Ik ben benieuwd.

Afsluiten en verder kijken

Nu eerst het jaar afsluiten en dan verder kijken. Ik wens iedereen goede feestdagen, een prachtige start in 2023 en een corona-maatregelen-loos jaar. Voor het CvTE en examinering zijn er weer genoeg uitdagingen in 2023: van de laatste Centrale Eindtoets po tot en met de verbeteragenda voor de Staatsexamens vo. Om er maar twee te noemen.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.