Eerste besluiten toetsen primair onderwijs

Leerlingen in groep 8 maken vanaf dit schooljaar geen eindtoets meer, maar een doorstroomtoets. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de doorstroomtoetsen.

Onlangs heeft het CvTE de eerste besluiten genomen over erkenning van doorstroomtoetsen. Er werden dit jaar zes toetsen ingediend en beoordeeld. Alle zes voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld in het beoordelingskader. Wanneer een toets voor het eerst wordt ingediend en erkend, is deze voor een periode van vier jaar toegelaten. Gedurende deze vier jaar beoordeelt het CvTE jaarlijks de kwaliteit van de doorstroomtoetsen.

Leerlingvolgsystemen

Ook zijn er in de afgelopen periode twee leerlingvolgsystemen beoordeeld, waarvan de besluiten zijn gepubliceerd.
Een erkenning van het CvTE over een LVS-instrument is tien jaar geldig. In die tien jaar vindt minstens één tussentijdse check plaats.

Meer weten?

Zie voor meer informatie over de erkenning en alle besluiten de website Toetsen primair onderwijs.