Internationale dag van de leraar!

Vandaag is het de internationale dag van de leraar. Een mooie reden om alle leraren te bedanken die samen met ons bouwen aan goede toetsen en examens. 

Ben jij leraar en wil je ook een bijdrage leveren? Bijvoorbeeld als examinator bij de Staatsexamens in het voortgezet onderwijs (vo) of als vaststellingscommissielid in het vo of mbo; houd dan de vacatures op onze website in de gaten!

Lees ook:

  • het verhaal van Marjorie Huisraad, zij is docent biologie en neemt als examinator ook Staatsexamens in het voortgezet onderwijs af. 
  • het verhaal van Peter Jakobs, hij is leerkracht in het basis}onderwijs en lid van de vaststelling rekenen voor de Centrale Eindtoets in het primair onderwijs.
  • het verhaal van Leontine Broekhuizen, zij is docent vakdidactiek aan de kunstacademie ArtEz in Arnhem en voorzitter van de vaststellingscommissie beeldende vakken vmbo.

Meer weten over de manieren waarop wij leraren betrekken bij bijvoorbeeld de totstandkoming van de centrale examens in het voortgezet onderwijs? Zie de pagina docentbetrokkenheid op Examenblad.nl.