Waarvoor kun je terecht bij de Examenlijn?

Logo in beeld:

College voor Toetsen en Examens

Titel in beeld:

Examenlijn

Tijdens de Centrale eindexamenperiode

van het Voortgezet Onderwijs

behandelt de Examenlijn van het

College voor Toetsen en Examens

vragen en feedback van docenten

over examenopgaven,

correctievoorschriften

en de normering.

Stel.

Je bent docent Engels,

met een VMBO eindexamenklas.

Tijdens het nakijken ontdek je

een onvolkomenheid in het

correctievoorschrift bij opgave 13.

Het juiste antwoord is D,

maar veel van je leerlingen hebben

antwoord C ingevuld.

Je bespreekt dit met je collega’s

en jullie kunnen je vinden in het

antwoord van de leerlingen.

Je besluit dit te melden bij

de Examenlijn via het

contactformulier op examenblad.nl

Hier geeft je het schooltype, examen

en opgave aan.

En je vermeldt waarom je de

Examenlijn vraagt

die opgave 13 nog eens te bekijken.

Alle meldingen komen centraal

binnen bij de Examenlijn.

De Examenlijn legt jouw melding

voor aan de deskundigen

van de vaststellingscommissie.

De vaststellingscommissie

beoordeelt de melding

en formuleert een reactie

richting de Examenlijn.

Binnen 48 uur stuurt de

Examenlijn het antwoord van

de commissie door naar jou.

Er zijn drie mogelijkheden.

Eén.

Er komt een aanvulling

op het correctievoorschrift.

Twee.

Er komt geen aanvulling.

Maar je opmerking wordt

meegenomen bij de normering

van het examen en vaststellen

van de N-term.

Drie.

Je opmerking wordt meegenomen

bij de evaluatie van het examen.

Je krijgt altijd een reactie.

Ook als je verzoek niet tot

een inhoudelijke actie leidt

zoals een aanvulling.

Komt er een aanvulling op

het correctievoorschrift,

dan wordt dit direct gemeld

bij alle examensecretarissen

via een mailing vanuit

Examenblad.

En op de examenpagina van

het vak op Examenblad.nl

Zo ondersteunt de Examenlijn

een eerlijke beoordeling

voor alle eindexamenkandidaten.

Ga voor het contactformulier

en veel gestelde vragen

naar examenblad.nl

Logo in beeld:

College voor Toetsen en Examens