Klachten

Heeft u een klacht over het gedrag van een van de medewerkers van het College voor Toetsen en Examens? Bent u bijvoorbeeld onbeleefd behandeld door een van onze medewerkers of is er iets misgegaan in de communicatie? Dan kunt u een klacht bij ons indienen.

Klachtprocedure

Bent u niet tevreden over het College voor Toetsen en Examens en staat er geen bezwaar open tegen bijvoorbeeld het besluit waarmee u het niet eens bent, dan kunt u een klacht indienen. We nodigen u uit om eerst uw vragen of opmerkingen aan ons te stellen via het contactformulier.

Als u met ons antwoord niet geholpen bent kunt u gebruikmaken van onze folder Klachtprocedure. Onderdeel van de folder is een formulier dat u kunt gebruiken om een schriftelijke klacht per post in te dienen. U kunt ook uw klacht aan ons mailen of ons daarvan telefonisch op de hoogte stellen.

We kunnen geen klachten behandelen die niet over ons gaan of wanneer u de mogelijkheid heeft om een bezwaarschrift of beroep in te dienen. Van het College voor Toetsen en Examens mag u wel een oordeel verwachten over een klacht over een gebeurtenis of een gedraging tegen u. Dit oordeel kan het College niet geven als u klaagt over bijvoorbeeld het beleid van het College of de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ten slotte mag de gebeurtenis waarover u een klacht wilt indienen niet langer dan een jaar geleden hebben plaatsgevonden. Als we uw klacht niet in behandeling kunnen nemen of geen oordeel kunnen geven, dan wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd.