Kandidaten met een ondersteuningsbehoefte

Scholen en instellingen zijn verplicht om belemmeringen weg te nemen die leerlingen met een handicap of chronische ziekte ondervinden in het onderwijs en bij toetsen en examens. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte verplicht scholen daartoe. Vanuit het CvTE bieden we de kaders aan waarbinnen scholen en instellingen zelf aanpassingen mogen doen en bieden we ondersteuning bij het vinden van oplossingen in complexe situaties. 

Bij onderwijs en schoolexamens weegt de school of de instelling af hoe ze de belemmeringen kan wegnemen. Een goede aanpassing neemt de belemmering weg, maar tast niet de exameneisen aan. 

Als een kandidaat een beperking of ondersteuningsbehoefte heeft die het moeilijk maakt om toetsen of examens in hun gewone vorm af te leggen, dan kan de school kiezen voor een aangepaste afname. Dat stelt kandidaten in staat te laten zien of en in welke mate ze aan de eisen voldoen. De aanpassingen moeten in het voorafgaand onderwijs ook zijn gebruikt, en de school moet de aanpassing(en) melden aan de Inspectie van het Onderwijs.

Het CvTE definieert de kaders

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) schrijft niet voor of een aanpassing voor een individuele leerling nodig is. Het CvTE definieert de kaders waarbinnen de school keuzes kan en mag maken. Die kaders staan beschreven in de informatie over ‘Kandidaten met een ondersteuningsbehoefte’ die we jaarlijks publiceren per sector (vo en mbo). 

Als scholen of instellingen vinden dat de kaders te beperkt zijn, kunnen ze contact opnemen met het CvTE via e-mail. Vooral bij een combinatie van beperkingen kan het zijn dat het standaard aanbod niet voldoet. Het CvTE onderzoekt dan samen met de school welke aanpassing mogelijk is, zodat de belemmeringen worden weggenomen terwijl de exameneisen overeind blijven. De beslissing om deze (aanvullende) aanpassing toe te passen, is vervolgens weer aan de school.
 

Meer weten?

Jaarlijks publiceren we informatie over toetsen en examens voor kandidaten met ondersteuningsbehoeften. Daarin geven we de kaders aan waarbinnen scholen en instellingen aanpassingen mogen doen voor deze kandidaten. 

Centrale examens vo

Meer informatie en een brochure over kandidaten met een ondersteuningsbehoefte en de centrale examens vo is te vinden op Examenblad.nl.

Centrale examens in het mbo

Meer informatie over aangepaste examinering in het mbo is beschikbaar op Examenbladmbo.nl.

Staatsexamens vo en Nt2 

Ook bij de staatsexamens (vo en Nt2) houden we rekening met de persoonlijke omstandigheden van kandidaten met een beperking of ondersteuningsbehoeften.