Publicaties en regelingen

Hieronder zijn de publicaties en regelingen opgenomen waarop de erkenning van een doorstroomtoets en leerlingvolgsysteem is gebaseerd. 

Toetswijzer doorstroomtoets po

Beoordelingskader doorstroomtoetsen

Beoordelingsnormen doorstroomtoetsen

Beoordelingskader leerlingvolgsystemen

Let op: wijzigingen in het beoordelingskader LVS

In de regelingen wordt verwezen naar de handboeken ‘doorstroomtoets’ en ‘normering’. Zodra deze handboeken zijn afgerond, worden deze hier gepubliceerd.