Adviescommissie toetsen po stelt zich voor

Het CvTE heeft een adviescommissie aangesteld die adviseert op basis van het advies van Stichting Cito het College van het CvTE over het wel of niet erkennen van een aangeboden doorstroomtoets of leerlingvolgsysteem.

Verantwoordelijkheden

Stichting Cito heeft als wettelijke taak om te beoordelen of toetsen voldoen aan de criteria zoals deze zijn vastgelegd in de regelingen beoordelingskader doorstroomtoetsen, beoordelingskader leerlingvolgsystemen en beoordelingsnormen van het CvTE en stelt een advies op. De commissie verifieert of het advies op de juiste wijze tot stand is gekomen en adviseert vervolgens het College van het CvTE over het te nemen besluit om een toets of instrument wel of niet te erkennen of vast te stellen.  

Commissieleden

Alle leden, inclusief de voorzitter, nemen op persoonlijke titel in de adviescommissie plaats zonder enige last of ruggespraak. Op deze manier blijft de onafhankelijkheid gewaarborgd. Ieder lid brengt eigen deskundigheid en ervaring in. De commissie bestaat uit onderstaande deskundigen:

Leon Henkens (voorzitter)
Iris Egberink
Cees Glas 
Nihayra Leona
Susan Niessen
Tamara van Schilt-Mol 
Gerdineke van Silfhout
Marthe Straatemeier