Blogs

De eindexamens zijn begonnen!

Ongetwijfeld is het aan velen voorbijgegaan, maar ze zijn toch écht begonnen: de centrale examens 2021 in het voortgezet onderwijs. Zoals elk jaar, bijt het vmbo het spits af (basis- en kaderberoepsgericht). En wel met een examenvorm die aan scholen optimale mogelijkheden biedt om kandidaten meer maatwerk te bieden. In dit bizarre examenjaar wordt daaraan vanzelfsprekend sterk behoefte gevoeld.

Flexibele en digitale centrale examens in het vmbo bb en kb

De examens die nu worden afgenomen, hebben bijzondere kenmerken: er zijn geen papieren opgavenboekjes en bovendien worden ze niet allemaal op hetzelfde tijdstip afgenomen. Het gaat om flexibele en digitale centrale examens, en die zijn voor de algemene vakken in het vmbo bb en kb.

Deze examens in vakken zoals Nederlands, biologie en aardrijkskunde kunnen tijdens een lange periode afgenomen worden. Dit jaar is die periode nog eens extra verlengd vanwege de coronacrisis: vanaf nu, begin april, tot diep in de maand juli. 

Iedere school die voor digitale centrale examens heeft gekozen, en dat zijn ze nagenoeg allemaal, bepaalt zelf op welk tijdstip zij het centraal examen voor bijvoorbeeld het vak biologie willen inroosteren. Datzelfde geldt voor de andere algemene vakken. Het digitale centrale examen aardrijkskunde bb kan bijvoorbeeld in april in Delfzijl worden afgenomen en in mei in Bergen op Zoom.

Het landschap van de centrale examens is de laatste jaren enorm veranderd. In het voortgezet onderwijs trekt het vmbo hierbij het voortouw. Flexibel en digitaal betekent: examenmogelijkheden worden aanzienlijk verruimd. En dat in navolging van wat we eerder al zagen in het mbo.

Een échte afsluiting van de schoolloopbaan

Juist in deze tijd van de akelige pandemie, die een grote wissel trekt op de veerkracht van docenten en het snel kunnen schakelen door scholen, is het een uitgekiende manier om leerlingen toch met alle aandacht en zorg, aan een felbegeerd en volwaardig diploma te helpen.

Leerlingen, ook die van ‘lichting 2021’, hebben immers recht op een échte afsluiting van hun schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs. Dat betekent: met een laatste, landelijk geldende proeve van bekwaamheid, uitmondend in het diploma. Dat document vormt dé opmaat naar vervolgstudie en/of arbeidsmarkt, een paspoort als bijdrage aan een gelukkige toekomst. 

Ik wens de kandidaten álle succes! Veel wijsheid, zorg en aandacht krijgen jullie ongetwijfeld mee van die vele docenten. Dé begeleiders naar deze mijlpaal!

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.