Blogs

[Blog] Denk mee met het CvTE

Schoolpleinen kennen we allemaal. Alle wegen naar het basis- en voortgezet onderwijs lopen via een schoolplein; de verbinding tussen de buitenwereld en de beschutting van het schoolgebouw. Een weliswaar omheind maar toch open terrein vol uitdagingen en soms onvermoede gevaren. Waar kleintjes spelen in kringetjes, tikkertje aan de orde van de dag is en vriendjes en vriendinnetjes voetballen. In het voortgezet onderwijs uiteindelijk dé plek van waaruit nieuwe werelden worden ontdekt.

Met en van elkaar leren

Dat alles onder het toeziend oog van docenten of conciërges die nauwlettend in de gaten houden wat het beweeglijke volk zoal uitspookt in de ‘speelwei’. Niet alles mag, laat staan dat alles kan... Ook onderling wordt er volop gestimuleerd, gecorrigeerd, van elkaar geleerd. Er worden voortdurend ‘meters’, zeg maar groeispurten, gemaakt. Een prachtige plek om van elkaar te leren en daarom ook een sterk beeld om te gebruiken bij ons recent heropend online participatieplatform denkmee.cvte.nl; ons digitale schoolplein.

Het schoolplein als metafoor voor het belang om met elkaar te leren, in gesprek te gaan, wellicht met elkaar van mening te verschillen. Een participatieplatform voor alle docenten die waarde hechten aan kwalitatief en inhoudelijk sterke centrale examens. Waar bijvoorbeeld aandacht kan worden gevraagd voor prioritering in het examenrooster of een (nog) betere logistiek in de voorbereiding en afhandeling van examens. Denkmee.cvte.nl is geen alternatief voor het Examenloket en de fora van de vakverenigingen.

Wél bieden we een platform aan elke examinator, elke docent in het voortgezet onderwijs die met elkaar en het CvTE van gedachten wil wisselen over de centrale examens, óók over de aanpassingen voor het centraal examen van 2021. We willen zo onze zichtbaarheid vergroten, ons geluid laten horen en de uitvoeringspraktijk van de centrale examens laten profiteren van goede suggesties vanuit het onderwijs. We openen dit platform  voor het voortgezet onderwijs om desgewenst later uit te breiden naar andere, zo mogelijk alle, sectoren waaraan het CvTE zijn diensten verleent.

Ontmoetingen online en offline

U bent van harte welkom u te mengen in lopende discussies, een nieuwe discussie te starten, vragen te stellen of ideeën aan te dragen. Onderwerpen die veel energie opleveren kunnen aanleiding zijn om deelnemers aan discussies uit te nodigen een bijdrage te leveren aan focusgroepen. Andersom kunnen opbrengsten uit die groepen hun weg vinden naar denkmee.cvte.nl. Het mooiste is natuurlijk als de echte en de virtuele ontmoeting complementair zijn. Heeft u dus bijvoorbeeld een nabrander na het bijwonen van een van onze bijeenkomsten, meld het vooral op het denkmee.cvte.nl. U geeft dan een stevige impuls aan onze ambitie om samen met het onderwijsveld te bouwen aan de centrale examens.

De komende tijd ben ik gastredacteur op dit participatieplatform. Ik hoop van harte u daar vaak te treffen. Opdat examens nóg beter worden, méér ‘van en door u’ zijn, en leerlingen daarvan profiteren. Daar zijn schoolpleinen immers óók voor bedoeld. 

U kunt mij vinden op denkmee.cvte.nl!*

*Dit blog is eerder gepubliceerd op CvTE.nl op 11-3-2020 met de titel ‘Het Schoolplein is geopend’. In deze hernieuwde publicatie van 15-3-2021 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd om de tekst weer actueel te maken. 

*Denkmee is sinds 1 april 2022 overgegaan in Examenplein.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.