Blogs

Vanaf morgen zijn álle eindexaminandi aan zet...

Zijn de centrale examens (CE) nou eigenlijk al gestart? Of is het begin toch echt morgen?! ‘n Jaarlijks terugkerende vraag sinds de invoering van de flexibele centrale examens in het vmbo.

Wat velen nog steeds niet weten is dat de CE’s zijn aangevangen op 1 april jl.
In het vmbo wordt er vanaf dát moment al flink geëxamineerd: digitale, schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte vakken. Volgens een rooster dat is opgesteld door de school en daardoor maximaal kan aansluiten bij de mogelijkheden om leerlingen gespreid eindexamen te laten doen. Flexibilisering in de praktijk.
De examenperiode in het vmbo loopt t/m 20 juni, het einde van het tweede tijdvak.

De aandacht blijft evenwel onverminderd stevig gericht op de start van de ‘overige’ centrale examens. En díe start is morgen, op 9 mei .
In het verleden werd er op die ‘eerste’ dag nog wel ‘ns begonnen met het vak Nederlands. Het was dan meteen aanleiding voor veel aandacht in de media. Immers: onze moedertaal spreekt eigenlijk iedereen wel aan. 
Het ganse land verkeerde aldus gemakkelijk in een nieuwsgierige examenroes die kon voortduren tot aan het einde van het eerste tijdvak, dit jaar op 23 mei aanstaande.
Morgen is het wel even anders: op de eerste dag prijken onder andere Grieks, wiskunde B en biologie op het rooster.

Over dat ‘misverstand’ rondom de échte startdatum van de centrale examens sprak ik onlangs nog met het bestuur van LAKS, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren.
Tot mijn geruststelling is men zich aan de burelen van deze organisatie ‘...van, voor en door scholieren...’ meer dan terdege bewust van de langere looptijd van het CE.
De vragen- en klachtenlijn op het bureau in Utrecht staat al open vanaf de eerste dag in april.
En dat is prettig: zéker in de examentijd is LAKS een belangrijke partner voor het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Voor ons is het van grote betekenis om rechtstreeks en continu contact te houden met vertegenwoordigers van alle betrokkenen in de examenketen.
Vanzelfsprekend rechtstreeks met examensecretarissen en examinatoren, maar natuurlijk óók met de examinandi.
Niet met allemaal tegelijk gelukkig, dit jaar nemen ruim 200.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs deel aan het eindexamen. Het zou zomaar te druk kunnen worden.

Alle vragen, opmerkingen, suggesties en klachten die bij LAKS binnenkomen worden aldaar gefilterd, verzameld, gebonden, ‘gewogen’ en vanzelfsprekend netjes afgewikkeld. LAKS zendt door naar het CvTE wat de scholierenorganisatie relevant lijkt voor behandeling door ons.
​LAKS vervult deze belangrijke en mooie rol van sluiswachter en houdt ons scherp door relevante vragen en klachten snel en direct in behandeling te geven. En het werkt!

Alle kandidaten wens ik heel veel succes bij de afsluiting van hun schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs. Examensecretarissen: ‘n goede, logistiek vlotte periode toegewenst! En examinatoren: hopelijk kunt u concluderen dat er in het examen vooral vragen en opdrachten opgenomen zijn, waarvan u denkt: juist, dat is midden in de roos!

En trouwens, wat die roosters en tijdvakken betreft: voor wie niet rechtstreeks betrokken is bij de examens, het is ‘n kwestie van ‘n simpele klik om het overzicht in één oogopslag bij de hand te hebben. Op de websites van het CvTE:  mijneindexamen.nl (voor leerlingen), en examenblad.nl (voor docenten en examensecretarissen) is alle informatie te vinden.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.