Blogs

Nt2-examens gelukkig weer op de rit!

Roerig jaar

Het werd ’n memorabel jaargetijde voor de Staatsexamens Nt2. ‘…Staatsexamen Nederlands opgeschort wegens uitlekken vragen…’. Dat was de kop boven een bericht in het NRC, medio november van het vorig jaar. Omdat kandidaten opgaven met elkaar hadden gedeeld via sociale media was van gelijke kansen geen sprake meer.

Daarop besloot het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de afname van de examens stil te leggen. Kwaliteitsborging van examens veronderstelt immers geen voorkennis bij kandidaten over opgaven. Zo simpel is dat. Het College voor Toetsen en Examens heeft namelijk de dure plicht om het vertrouwen in het diploma van het Staatsexamen Nt2 te bewaken. Het maatschappelijk belang van de Nt2-examens is zeer groot. Dat belang ging voor, de afgelopen periode.

Vervolgens heeft het CvTE er samen met DUO, Cito en Bureau ICE alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat kandidaten zo snel mogelijk in een nieuwe opzet weer examen konden doen. Dat is gelukt! Het College voor Toetsen en Examens heeft, samen met DUO, de examenaanpak grondig herzien.

De nieuwe aanpak

Vanaf nu worden er jaarlijks per programma en per vaardigheid acht examenafnames georganiseerd. In 2020 wordt deze aanpak van acht grootschalige afnames per jaar definitief. Het aantal examenplaatsen wordt verder uitgebreid, zodat er voor iedereen ruimte komt om examen te doen en maximaal twee keer per jaar te herkansen. Kandidaten die willen gaan studeren, kunnen dan nog voor de aanvang van het studiejaar hun uitslag hebben.

De nieuwe aanpak maakt dat er nog steeds aan de noodzakelijke toetstechnische eisen wordt voldaan: een eerlijke score voor iedere kandidaat, gelijke scores bij gelijke prestaties, en een norm die over de tijd constant blijft. Maar er is geen ruimte meer voor hergebruik van opgaven en er komen minder afnames per jaar.

Inhaalslag

In het afgelopen voorjaar zijn er voor de verschillende programma’s vier afnames geweest. Per afname hebben tussen 600 en 900 kandidaten examen af kunnen leggen. Daarmee hebben de kandidaten die door het stopzetten van de examens gedupeerd waren, alsnog examen kunnen doen.
In het najaar vinden nog eens vier afnames per programma plaats. Kandidaten hebben in de maanden september t/m december maandelijks de kans om zich voor een examen in te schrijven.

Tot slot

De afgelopen periode is buitengewoon vervelend geweest en soms zelfs pijnlijk voor examenkandidaten. Geen examen kunnen doen en dus niet klaar zijn voor de start op je vervolgopleiding in het mbo of hbo, is wel ’t laatste waar ’n gemotiveerde student op zit te wachten.

Ook de problemen voor mensen die het taalexamen wilden afleggen en wilden gebruiken voor hun inburgering, stapelden zich op. De opgedane kennis over het Nederlands kon niet worden bezegeld met een diploma.

Gelukkig kon de reparatieset met voortvarendheid en succes ingezet worden.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.