Blogs

10 jaar College voor Toetsen en Examens: feestje!

Op 1 oktober jl. was het precies 10 jaar geleden dat het College voor Examens (CvE) van start ging. Vijf jaar geleden diende zich de T van Toetsen aan en was het CvTE een feit. Kwartiermakers hadden hun werk gedaan: alle organisaties in ons land die van Rijkswege verantwoordelijk zijn voor centrale toetsing en examinering, continueerden vanaf dat moment hun werkzaamheden gemeenschappelijk, van onder één dak.

Beeld: Lester Kamstra
Pieter Hendrikse opent het feest

Altijd op zoek naar goede examens

Donderdag jl. vierden we het heuglijke feit dat het eerste decennium in goeden doen kon worden afgesloten. Staatsexamens vo, Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2) , de Centrale Eindtoets po, en de centrale examens in vo en mbo: sinds 2009 evenzovele loten aan één stam.

Het College voor Toetsen en Examens is niet meer weg te denken uit het Nederlandse examenlandschap. Altijd op weg naar goede, kwaliteitsrijke examens die ook in logistiek opzicht aan de maat zijn, en waarvan de normering buiten kijf is. Een ingewikkelde en verantwoordelijke opdracht. Het blijft mensenwerk en soms lukt er ook wel eens iets niet helemaal... Maar over het algemeen kunnen we terugzien op een rijk resultaat met een geoliede examencyclus, elk (school)jaar weer opnieuw.

Het College voor Toetsen en Examens is niet meer weg te denken uit het Nederlandse examenlandschap.

De school als place to be

Het werd een prachtfeest in de inspirerende omgeving van Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Dit keer geen debat over syllabi, normen, tweede correctie of derde tijdvak als hoofdmoot van het gesprek. Wel een rijk gevarieerd programma, dat nagenoeg volledig werd verzorgd door getalenteerde medewerkers van het bureau van het CvTE.

Met niet-alledaagse aankondigingen als pubquiz, fietsenhok, chillruimte en filmlokaal werden gasten verleid en uitgenodigd om nou ook eens op een ándere manier naar het werk van het College voor Toetsen en Examens te kijken. En dat viel in goede aarde, zo viel uit vele reacties af te leiden.

De school als ‘place to be’, dat was de gesimuleerde omgeving waarin het verjaardagsfeest werd gevierd. Met 10-minutengesprekken, praktijk- en staatsexamens maken en een heuse docentenkamer waar wél gedebatteerd werd over hangijzers uit het examenveld. Meer digitalisering? Meer gewicht voor het schoolexamen? Het centraal examen eerder in het schooljaar? Om maar eens een paar onderwerpen te noemen die meer dan tot louter de verbeelding spreken...

Op een zeepkist maakten onder meer VO-raad bestuurder Hein van Asseldonk en LAKS-bestuurder Jens Gigase van hun hart geen moordkuil: te veel toetscultuur, te veel centrale examens? Het waren vragen die pardoes in een HydePark-achtige entourage over het voetlicht kwamen. Het werd zowaar een Speakers’ Corner aan de Eem...

Op naar een volgend lustrum

Het was een feest om deel te mogen nemen aan dit event. Zovele direct betrokkenen uit de hele examenketen die waren afgereisd naar het centrum van het land om met ons en met elkaar het heuglijke feit te vieren.

Naast genoeglijk en functioneel netwerken leverde het vooral veel ideeën en suggesties op. En vanzelfsprekend ook véél vragen die weliswaar niet altijd direct konden worden beantwoord, maar dat er een antwoord komt staat buiten kijf!

Op naar een volgend uitdagend lustrum. In afwachting van mogelijke implicaties van de beleidsvorming rondom curriculum.nu en met in alle geval inmiddels alweer een examenjaar in uitvoering…

Hulde én dank aan de makers van het feest!

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.