Weblog

Docenten die willen, hebben invloed op centrale examens

Vanaf dinsdag 24 januari gaat de grootste tweejaarlijkse onderwijstentoonstelling van start, de NOT. Ik ben erbij op dinsdag tussen 12.00 en 14.00 uur en verwacht daar weer veel gemotiveerde en vooral ook geëngageerde onderwijsmensen te ontmoeten. Want die zijn er vele…

Pieter Hendrikse
Beeld: ©Het CvTE / Ruben Jorksveld
Pieter Hendrikse

Docentenbetrokkenheid

Zo’n 1.500 docenten en leerkrachten uit het onderwijs (po, vo en mbo) zijn op de een of andere manier betrokken bij het ontwikkelen en vaststellen van de centrale examens en toetsen. In de constructiegroepen bij Cito, bij het bedenken van de opgaven en het vaststellen van examens en toetsen en de correctievoorschriften daarbij. Belangrijke input van professionals uit het veld. Zelfstandig, met een eigen verantwoordelijkheid. Met begeleiding van vakinhoudelijke deskundigen, onder leiding van een voorzitter uit het hoger onderwijs. Maar ik denk ook aan de tientallen docenten die meewerken aan het pre- of posttesten.

Die samenwerking met het onderwijsveld is voor het CvTE ’n essentiële bestaansgrond. Expertise en draagvlak vanuit de scholen zijn onmisbaar. In toenemende mate weten docenten ons ook direct te bereiken. Andersom initiëren we intensievere contacten met leraren. Dat blijkt in een behoefte te voorzien en dat is ook logisch. Een deel van ons werk is lastig te volgen: er liggen complexe systemen aan ten grondslag. En examens worden nu eenmaal gemaakt en afgenomen onder geheimhouding. Complex of niet, ons werk zullen we blijven toelichten op ‘n toegankelijke manier, passend bij deze tijd. Dit blog is daarvan een voorbeeld.

Webinar en CvTE TV

Op 9 maart geven we een webinar over de normeringssystematiek, ook een voorbeeld. Uitleg via een soort interactief college op afstand, openbaar, omdat we net als Cruyff denken ‘dat je de systematiek pas snapt als je het doorhebt’. Zo is het proces zó ingericht dat de resultaten van leerlingen input zijn voor de beslissingen. Het zijn geen politieke wensen die worden gehonoreerd, het is geen black box die door ons wordt geschud. Schrijf u in voor dit online webinar, kijken kan bij u thuis of op uw school samen met collega’s. Houd onze website en twitter in de gaten voor de start van de aanmelding.

Of kijk binnenkort online naar CvTE TV. Daarin wordt elke aflevering een ingewikkeld CvTE-onderwerp uit de doeken gedaan. Hoe werkt de geheimhouding, hoe neemt een vaststellingscommissie besluiten, et cetera.  

Meekijken met het cv

En we gaan nog een stapje verder, komend voorjaar. Zoals gezegd: expertise en betrokkenheid vanuit het onderwijsveld vormen een belangrijke pijler voor ons. We zien in de beroepsgroep een hoge motivatie, veel vakkennis en een sterke arbeidsmoraal. Dat is de reden dat we komend jaar met docenten scheikunde vwo, wiskunde A havo en Nederlands havo en vwo een experiment starten. Docenten kunnen zich hiervoor melden als vrijwilliger. De docenten die deelnemen, krijgen de gelegenheid om het centraal examen 2017 voor hun vak van tevoren te maken en na te kijken met het concept-correctievoorschrift. De op- en aanmerkingen van de deelnemers aan dit experiment vormen voor de vaststellingscommissie de input voor verbetering van het correctievoorschrift.

Om toch nog even traditioneel te eindigen: u kunt alle plannen die we hebben nalezen in de bijlage Project ieders examen – een denkrichting  bij de Kamerbrief over toetsing en examinering in het vo.

Ontmoeten we elkaar tijdens de NOT?!

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

 • Waar kan men zich inschrijven voor het webinar op 9 maart?

  Van: Ankie Cuijpers | 28-02-2017, 08:50

 • :-) OK !

  Van: MSVCP140 | 03-02-2017, 07:34

 • Beste lezers,

  Dank jullie wel voor jullie reacties op dit blog. Goed om te zien dat er zoveel interesse is voor deelname aan de pré-correctie-experimenten. Op 18 januari 2017 is er een e-mail verstuurd via Examenblad met daarin informatie over deelname aan dit experiment en hoe u zich ervoor aan kunt melden. De examensecretarissen bij u op school beschikken over deze mail. U kunt zich aanmelden tot en met 27 januari voor wiskunde A havo en scheikunde vwo.
  Het overleg over het pré-correctie-experiment Nederlands moet nog plaatsvinden met de vakvereniging. De omvang van dit experiment is dus nog niet bekend. Meer informatie over het pré-correctie-experiment Nederlands volgt nog.

  Namens het CvTE,
  Lotte den Tonkelaar

  Van: Lotte den Tonkelaar | 23-01-2017, 14:47

 • Waar en wanneer kan ik me aanmelden voor het experiment "Meekijken met het cv"?

  Van: Herma van den Brand | 23-01-2017, 00:10

 • Mooie plannen Waar kan ik me aanmelden voor het van te voren maken van het examen?

  Van: Yke Schotanus | 22-01-2017, 16:00

 • Graag meld ik me als vrijwilliger voor de eindexamens 2017.
  Miriampiters@yahoo.com

  Van: Miriam Piters | 22-01-2017, 14:35

 • Zo! Mooie plannen. Ik word vooral blij van het voornemen docenten het examen en cv te laten 'pretesten'. Hoe kan je je daar voor opgeven?

  Van: Metteke de Vries | 22-01-2017, 09:40

 • Graag meld ik me aan om mee te kijken naar cv einexamens Nederlands vwo en evt havo.

  Van: Jeannette de Boer | 22-01-2017, 09:15