De n-termen 2024 zijn bekend!

Dit is het moment waar veel eindexamenkandidaten én hun docenten naar hebben uitgekeken, de publicatie van de n-termen van de centraal schriftelijke en digitale examens. Met deze n-termen worden de uitslagen van de examens bepaald. Vandaag is dan ook de dag dat leerlingen te horen krijgen of de vlag uit kan of dat er een herkansing nodig is. Er zullen helaas ook leerlingen zijn waarvoor herkansen geen zin meer heeft, zij zijn dus gezakt. 

De N-termen zijn bekend!

Felicitaties

Namens het College voor Toetsen en Examens, Cito en DUO feliciteren we iedereen die geslaagd is! 
Collegevoorzitter John van der Vegt (CvTE) blikt terug op het eerste tijdvak:

‘De examenperiode is altijd spannend, niet alleen voor de leerlingen en docenten, maar ook voor ons. Je weet nooit precies wat je kunt verwachten, ondanks de gedegen voorbereiding. Hoe worden de examens ontvangen? Waar komen veel vragen over binnen? En wat leeft er in het onderwijsveld? Ik kijk terug op een goed eerste tijdvak zonder grote incidenten. Het lijkt erop dat het vaardigheidsniveau gestabiliseerd of licht gestegen is. Dat zeg ik met alle voorzichtigheid, want we moeten wat dat betreft nog dieper in de cijfers duiken. Gefeliciteerd aan alle geslaagden en succes aan iedereen die nog examens heeft!’

Dit jaar namen in totaal zo’n 191.210 leerlingen deel aan het eerste tijdvak. Dit liep voor leerlingen in het vmbo gl/tl, havo en vwo van dinsdag 14 mei tot en met woensdag 29 mei. Vmbo bb- en kb-leerlingen konden vanaf 1 april al starten met digitale examens. Het tweede tijdvak loopt van 18 juni tot en met 25 juni. Leerlingen kunnen dan hun herkansing doen en in een aantal gevallen examens inhalen. Uiteraard wensen wij iedereen daarbij veel succes! 

Uitleg n-term

Met een n-term worden de scorepunten voor een examen omgezet naar een cijfer. Een n-term is doorgaans een getal tussen 0,0 en 2,0. Bekijk onze video over de normering voor een uitleg over hoe de n-term precies tot stand komt of ga naar examenblad.nl.

Bekijk hier de n-termen.

De n-termen voor de cspe’s zijn vorige week al bekend gemaakt. Benieuwd naar deze n-termen en waarom deze eerder bekend worden gemaakt? Lees dan dit nieuwsbericht.

Staatsexamens

Kandidaten die staatsexamens vo doen, krijgen vandaag nog niet te horen of ze geslaagd zijn. Zij moeten daarvoor eerst hun mondelinge college-examens afronden. Deze zijn altijd in de zomer. Waarom dat zo is, leggen we in dit bericht uit. Omdat er voor deze kandidaten niet één moment is waarop zij te horen krijgen of ze geslaagd zijn, wordt er vanaf zaterdag 15 juni een vlagstafette gehouden. Hierbij hangen verschillende scholen/instellingen/organisaties de paarse staatsexamenvlag uit en plaatsen daarover een bericht op sociale media. Tot begin september is iedere week iemand anders aan de beurt. Uiteraard wensen wij al deze kandidaten ook veel succes.