Waarom komen de n-termen voor cspe’s een week eerder?

Als je aan de centrale eindexamens denkt, klinken deze termen je vast niet onbekend in de oren: het eerste tijdvak, n-termen en cse (centraal schriftelijk examen). Deze cse’s worden ieder jaar in het eerste tijdvak in mei afgenomen, maar een maand eerder kunnen leerlingen in het vmbo ook al aan de slag met cspe’s. Deze afkorting staat voor centraal schriftelijk en praktische examens. Deze worden in alle profielvakken op het vmbo afgenomen. Je kunt hierbij denken aan zorg & welzijn, horeca, bakkerij & recreatie en groen. 

Een cspe bestaat altijd uit meerdere onderdelen, bijvoorbeeld een praktisch examen waarbij je iets moet maken, of een toets waarbij je vragen moet beantwoorden. De n-termen van de cspe’s worden altijd eerder bekendgemaakt dan de n-termen van de andere vakken. Dat is uiteraard niet zonder reden. Doordat de n-termen van de cspe’s eerder bekend zijn, weet een school welke herkansingen er eventueel nodig zijn. Het zou kunnen dat een leerling één onderdeel moet herkansen, maar het kan ook dat een leerling alle onderdelen herkanst. Vooral in dat laatste geval is er simpelweg tijd nodig om dat te regelen en doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het regelen van materialen voor de praktische onderdelen. Het herkansen van een cspe hoeft ook niet per se in het tweede tijdvak, een school kan daar al eerder mee beginnen. Ook loopt deze periode langer door dan het tweede tijdvak. 

Je vindt de n-termen van de cspe’s op examenblad.nl

Vlag uit?

Omdat een diploma niet alleen maar uit vakken met een cspe bestaat, maar ook uit algemene vakken (zoals bijvoorbeeld Nederlands of wiskunde) kan de vlag nog niet uit op de dag dat de n-termen van de cspe’s bekend worden gemaakt. Hier heb je ook de n-termen voor de algemene vakken voor nodig. Deze worden volgende week, op woensdag 12 juni, bekendgemaakt. Dat is dan ook de dag dat voor de meeste leerlingen hopelijk de vlag uit kan! 

Meer weten over de cspe's?

Bekijk dan deze pagina op examenblad.nl.