Jaarverslag 2023

2023 was een dynamisch jaar, waarin weer veel werk is verzet op het gebied van centrale examens en toetsen. Zoals de laatste afname van de Centrale Eindtoets en de voorbereidingen voor de eerste doorstroomtoetsen binnen het primair onderwijs, de ontwikkeling en ingebruikname van de nieuwe oefenomgeving voor het staatsexamen Nederlands als tweede taal, de realisatie van de eerste openbare verslagen centrale examens voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en de totstandkoming van een perspectief voor een toekomstbestendig staatsexamen voortgezet onderwijs in nauwe samenspraak met het werkveld. En dat is slechts een kleine greep.

Jaarverslag 2023 College voor Toetsen en Examens

In het jaarverslag 2023 lees je naast persoonlijke verhalen van mensen die betrokken zijn bij ons werk ook cijfermatige gegevens per onderwijssector en een verantwoording vanuit juridische zaken, communicatie, financiƫn en HR.