Jaarverslag 2023

2023 was een dynamisch jaar, waarin weer veel werk is verzet op het gebied van toetsen en centrale examens. In het jaarverslag 2023 lees je naast persoonlijke verhalen van mensen die betrokken zijn bij ons werk ook cijfermatige gegevens per onderwijssector en een verantwoording vanuit juridische zaken, communicatie, financiën en HR.