Wijzigingen in het beoordelingskader LVS

Het beoordelingskader LVS wordt op enkele punten aangepast. Uit de eerste beoordelingen sinds 1 januari 2023 blijkt dat er enkele fouten in het beoordelingskader zitten en dat er enkele verbeteringen noodzakelijk zijn. Hieronder staan de wijzigingen toegelicht. Deze zijn per direct van toepassing op ingediende toetsen en instrumenten. Toetsaanbieders die een LVS indienen bij het CvTE, worden hierop gewezen tijdens het startgesprek.    

Correcties van fouten

 1. De toelichting van kwaliteitseis P.IV.2 bij het derde open bolletje betreft ‘de schattingsfout (standard error) van de nieuwe items’. Dit is een fout aangezien het niet alleen om nieuwe items gaat, maar om alle items. De woorden ‘de nieuwe’ worden vervangen worden door ‘alle’.
 2. Kwaliteitseisen P.VII.1 t/m P.VII.5 zijn ja/nee kwaliteitseisen. Voorin het kader staat een tabel met bolletjes die aangeven of kwaliteitseisen verplicht, optioneel of niet van toepassing zijn. In de tabel staat bij kwaliteitseisen P.VII.1 t/m P.VII.5 een open bolletje, wat aangeeft dat de kwaliteitseisen ook niet van toepassing kunnen zijn. Hier zit dus een mismatch tussen het overzicht voorin het kader en de kwaliteitseisen zelf. Het overzicht met de bolletjes klopt. Dat betekent dat de kwaliteitseisen dus naast de opties ja/nee ook de optie n.v.t. moeten hebben.
 3. Bij kwaliteitseis P.VI.3 wordt gesproken over type I en type II, maar dat moet type III en IV zijn. Daarnaast wordt in de toelichting op deze kwaliteitseis verwezen naar kwaliteitseis B3, maar daar wordt kwaliteitseis P.VI.3 mee bedoeld.
 4. Bij paragraaf 4.1 staat alleen bij het kwaliteitseis B.I.6 n.v.t. als optie, terwijl ook bij de kwaliteitseisen  B.I.1 t/m B.I.5 n.v.t. mogelijk is als een aanbieder ISO-gecertificeerd is. De optie n.v.t. moet hier dus bij de kwaliteitseisen toegevoegd worden, en daardoor de bolletjes voorin het kader open i.p.v. zwart ingevuld.

Door te voeren verbeteringen

 1. In de toelichting van kwaliteitseis P.IV.2 wordt een klassieke betrouwbaarheidscoëfficiënt van >0,8 vereist, maar dat moet >0,7 zijn. 
 2. Toetsaanbieders mogen geen data meer aanleveren over de variabele ‘geslacht/sekse’;
  1.  In de toelichtingen van kwaliteitseisen P.IV.1, P.V.5 en P.VII.5 wordt de achtergrondvariabele ‘geslacht/sekse’ geschrapt uit het lijstje van variabelen waarover data geleverd dient te worden.
  2. Voor de beoordeling van kwaliteitseis P.IV.2 wordt de lijn van P.IV.1 doorgetrokken, en dient i.p.v. data over de variabele ‘geslacht/sekse’, data over de variabelen ‘regio, urbanisatiegraad, schoolgrootte en schoolweging’ geleverd te worden.
  3. Voor de beoordeling van kwaliteitseis P.VII.4 worden aanbieders vrijgelaten in de variabelen die voor hen interessant zijn om DIF op te onderzoeken. Wat interessant kan zijn is, indien er sprake is van meerdere afnamevormen (papier/digitaal) van het instrument, is onderzoek te doen naar bias naar afnamevorm. 
 3. Bij kwaliteitseis O.VI.3. wordt een leerlingrapport gevraagd met daarin een toelichting bij het gemeten niveau en de leervorderingen van de leerling die (ook) voor ouders, verzorgers, voogden en docenten begrijpelijk is. Een aanbieder hoeft echter de resultaten niet per se via een leerlingrapportage beschikbaar en helder te maken voor ouders. Een aanbieder moet een leerlingrapportage zo insteken dat leerkrachten ouders goed en volledig kunnen informeren, een zogenoemde informatieplicht. Informatie gericht op ouders kan ook op een andere wijze beschikbaar gesteld worden (bijvoorbeeld via een ouderbrochure of een website).