Kwaliteit en onderzoek

Als College voor Toetsen en Examens (CvTE) streven we naar een hoogwaardige kwaliteit van al onze centrale examens en de producten en processen daaromheen. Die kwaliteit moet zichtbaar controleerbaar zijn. 

Onderzoeksagenda

We hanteren een onderzoeksagenda om de kwaliteit van onze toetsen en examens en (andere) producten en processen op een onafhankelijke en gestructureerde manier te laten beoordelen. 

Toezicht

De Inspectie van het Onderwijs doet als toezichthouder op het CvTE jaarlijks onderzoek naar de kwaliteitsborging van het CvTE en eens in de drie jaar een verdiepend onderzoek. 

Vijfjaarlijkse evaluatie

Elke vijf jaar doet een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van het ministerie van OCW evaluatief onderzoek naar het functioneren van het CvTE als zelfstandig bestuursorgaan (zbo).

Onderzoeken

Hieronder staan de resultaten van de belangrijkste onderzoeken