Kwaliteit en onderzoek

Als College voor Toetsen en Examens (CvTE) streven we naar een hoogwaardige kwaliteit van al onze centrale examens en de producten en processen daaromheen. Die kwaliteit moet zichtbaar controleerbaar zijn. Hieronder staan de resultaten van de belangrijkste terugkerende onderzoeken en ons jaarverslag.

Jaarverslag

We maken als CvTE over ieder kalenderjaar een jaarverslag dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aanbiedt aan de Tweede Kamer. In dit verslag staan naast persoonlijke verhalen van mensen die betrokken zijn bij ons werk ook cijfermatige gegevens per onderwijssector en een verantwoording vanuit juridische zaken, communicatie, financiën en HR. 

Kwaliteitsborging van het CvTE

De Inspectie van het Onderwijs doet als toezichthouder op het CvTE jaarlijks onderzoek naar de kwaliteitsborging van het CvTE en eens in de drie jaar een verdiepend onderzoek. 

De Inspectie heeft in september 2020 een driejaarlijks onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteitsborging van het CvTE.

Bekijk hier het driejaarlijks onderzoek naar de kwaliteitsborging van het CvTE.

Vijfjaarlijkse evaluatie zbo

Elke vijf jaar doet een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van het ministerie van OCW evaluatief onderzoek naar het functioneren van het CvTE als zelfstandig bestuursorgaan (zbo).

Onderzoeksbureau Oberon heeft in 2019 een tweede evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het functioneren van het CvTE in de jaren 2014-2018.

Bekijk hier de vijfjaarlijkse evaluatie van het zbo

De kwaliteit van de centrale examens

In 2020 heeft het Research Center voor Examinering en Certificering (RCEC) voor het CvTE onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de centrale examens vo.

Bekijk hier het onderzoek naar de kwaliteit van de centrale examens in opdracht van het CvTE