Persmap centraal examen 2024

De persmap centraal examen 2024 bevat informatie over de centrale examens voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) in 2024.