Jaarverslag 2022

In het jaarverslag 2022 van het College voor Toetsen en Examens blikt onze voormalig voorzitter Pieter Hendrikse met zijn opvolger John van der Vegt terug op 2022 en komen verschillende mensen die betrokken zijn bij ons werk aan het woord. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving per sector van de reguliere (wettelijke) taken en de geboekte resultaten daarin in 2022. De financiële en personele rapportage over 2022 komt in hoofdstuk 3 aan de orde.