Jaarverslag 2021

In het jaarverslag 2021 van het College voor Toetsen en Examens blikt collegevoorzitter Pieter Hendrikse samen met collegelid Andrea Kaim-Lamers terug op 2021. Ook komen verschillende mensen aan het woord die betrokken zijn bij ons werk. Hoofdstuk 2 en 3 bevatten een beschrijving per sector van de geboekte resultaten in 2021 en de financiële en personele rapportage over 2021.