Jaarverslag 2020

In het jaarverslag 2020 van het College voor Toetsen en Examens worden de activiteiten en resultaten van het CvTE belicht.