Uitdagend 2024

Blogs

In 2023 hebben we dankzij de inzet van velen ontzettend veel voor elkaar gekregen. Van de vaststelling van de eerste doorstroomtoetsen voor het primair onderwijs tot de centraal schriftelijke examens, de staatsexamens vo en Nt2 en de centrale examens in het mbo. Mooi dat we deze belangrijke publieke taak samen met zovelen mogen realiseren. Heel veel dank voor ieders inzet.

John van der Vegt, voorzitter College voor Toetsen en Examens

De ervaringen uit 2023 maken dat we de uitdagingen van 2024 met vertrouwen tegemoet zien. Welke dat zijn? Ik noem de vier die mij het meest in het oog springen, in willekeurige volgorde.

1.    Het primair onderwijs gaat de eerste ervaring opdoen met de nieuwe doorstroomtoetsen. De door het CvTE erkende 6 doorstroomtoetsen krijgen in februari hun vuurdoop. We zijn heel benieuwd naar de eerste ronde ervaringen met dit nieuwe stelsel.
2.    2024 wordt het tweede jaar van “normale” centrale examens, wederom zonder de extra maatregelen die examineren in coronatijd (onder meer) zo bijzonder maakten. De ervaringen uit de coronaperiode vertaalden we in een robuuste nieuwe manier van normeren die we in 2024 voor het eerst in de praktijk brengen. Ook kijken we in 2024 en de jaren daarna samen met vakdocenten kritisch naar de prestatie-eisen per vak.
3.    In 2024 hopen we een start te kunnen maken met de verdere digitalisering van de centrale examens. Dat vraagt wel om middelen, en dus een politiek besluit. We houden de vingers gekruist voor gunstige resultaten in het voorjaar.
4.    Eind 2024 leveren we de eindrapportage op van de verbeteragenda staatsexamens vo. Hoe houden we het staatsexamen toekomstbestendig terwijl de aantallen kandidaten groeien? Het staatsexamen vo is al jaren een ijzersterk merk, dat jaarlijks zo’n 8.500 kandidaten van (veelal maatwerk)examens bedient. Hoe houden we deze bijzondere voorziening in stand voor wie daarop is aangewezen, ongeacht of hij van het vso komt, thuis zit, voor zijn werk een certificaat wil halen, een late ambitie wil realiseren of in de gevangenis zit? Inmiddels hebben we ideeën over hoe ‘toekomstbestendig’ eruit zou kunnen zien. Na toetsing op impact voor betrokken partijen, brengen we onze eindrapportage uit aan de minister.

In 2024 vindt de wettelijk verplichte vijfjaarlijkse evaluatie van het zelfstandig bestuursorgaan CvTE plaats. Voor de volgende vijfjarenperiode, dus voor 2025-2029, herijkt het college in februari zijn strategische visie, vervat in zijn meerjarige beleidsspeerpunten. Daarover meer in een volgend blog.

Kortom: ook in 2024 zal het op de thuisbasis van het CvTE aan de Muntstraat in Utrecht weer bruisen van de activiteit en ook op de vele andere plekken in het land waar we ons werk doen. Daarmee blijven we vol enthousiasme werken aan kwalitatief goede en betrouwbare examens en alles wat daarbij hoort. Daar staan we voor!

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.