Onderzoek kwaliteitsborging College voor Toetsen en Examens online

De Inspectie van het Onderwijs doet driejaarlijks onderzoek naar de kwaliteitsborging van het College voor Toetsen en Examens. Dit onderzoek is in december 2023 en januari 2024 uitgevoerd. Het rapport hierover is 17 juni gepubliceerd.

Wat is er precies onderzocht?

In het onderzoek beantwoordt de inspectie de vraag of het CvTE kan aantonen dat de kwaliteit, het niveau en de afname van centrale toetsen en examens gewaarborgd zijn. De inspectie heeft de kwaliteit van de procedures onderzocht die we hebben ingezet bij het doorvoeren van de referentieniveaus taal en rekenen in de centrale toetsen en examens. Hierbij is specifiek gekeken naar de eindtoets basisonderwijs en de centrale examens in het voortgezet onderwijs en het middelbare beroepsonderwijs.

Uitkomsten: twee keer goed, een keer voldoende

De borging, evaluatie en verbetering van de kwaliteitsprocedures en de kwaliteit van toetsen en examens zijn beoordeeld als ‘goed’. Het borgen, evalueren en verbeteren van het proces waarbij stakeholders betrokken worden bij de uitvoering van de wettelijke taken zijn beoordeeld als ‘voldoende’. 

'Van, voor en door het veld'

Als reactie op de onderzoeksresultaten zegt collegevoorzitter John van der Vegt:


‘Het oordeel ‘goed’ doet recht aan de deskundigheid, zorgvuldigheid en inzet waarmee het CvTE in samenwerking met en dankzij velen zijn processen doorloopt en zijn centrale examens tot stand brengt – en zijn Centrale Eindtoets tot stand bracht.

Het oordeel ‘voldoende’ doet recht aan de hoge ambitie die het college koestert op het gebied van de betrokkenheid van ‘het veld’, in het rapport genoemd ‘de leraren’. Eigenlijk zegt de inspectie: jullie willen het zo goed doen, dat lukt je nooit helemaal. Dat weerhoudt ons er niet van te doen wat we kunnen om de centrale examens zoveel mogelijk ‘van, voor en door het veld’ te laten zijn. We vatten het positieve oordeel van de inspectie dus vooral op als aanmoediging om dóór te gaan.’

Bekijk hier het volledige onderzoeksrapport van de Inspectie van het Onderwijs, inclusief bestuurlijke reactie van het CvTE: Driejaarlijks onderzoek College voor Toetsen en Examens (CvTE) 2024.