Waarom verschijnt het correctievoorschrift soms later?

Het is een moment waar veel kandidaten en docenten reikhalzend naar uitkijken. Het tijdstip waarop het correctievoorschrift van een centraal schriftelijk examen wordt gepubliceerd op examenblad.nl. Dat gebeurt voor de meeste vakken op de dag van de afname. Docenten kunnen dan het gemaakte examenwerk corrigeren en kandidaten kunnen inschatten hoe ze het examen gemaakt hebben. Van sommige vakken verschijnt het correctievoorschrift niet op de dag van de afname, maar twee dagen later. Dat is uiteraard niet zonder reden. Voor deze vakken vindt een testcorrectie plaats.

Testcorrectie

Tijdens een testcorrectie wordt gekeken of het voorlopige correctievoorschrift voldoet. Hiervoor gaan 24 docenten aan de slag met het examenwerk van hun eigen kandidaten. Op de dag van het examen kijkt de docent het gemaakte werk volgens het voorlopige correctievoorschrift na. Het examen is van tevoren opgedeeld in verschillende blokken opgaven. Iedere docent let extra op een toegewezen blok. Tijdens het nakijken kunnen er aantekeningen worden gemaakt over de zaken die opvallen bij het voorlopige correctievoorschrift. 

De dag na het examen komen alle 24 docenten bij elkaar. Verschillende docenten hebben hetzelfde blok extra bestudeerd. Zij gaan als eerste in twee verschillende groepjes uiteen om hun toegewezen blok te bespreken. In de tweede ronde zitten alle docenten die hetzelfde blok hebben nagekeken bij elkaar. Samen bespreken ze hun eerdere bevindingen. Als zij het nodig vinden, geven ze een advies om het correctievoorschrift aan te passen aan de vaststellingscommissie van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Die kunnen dan samen met de toetsdeskundige van Stichting Cito kijken of het nodig is het voorlopige correctievoorschrift aan te scherpen. Vervolgens wordt het definitieve correctievoorschrift twee dagen na het examen openbaar gemaakt. Dan kunnen alle docenten het werk van hun kandidaten nakijken en kunnen kandidaten inschatten hoe zij hun examen gemaakt hebben.

Inzet docenten

Deze testcorrecties worden sinds 2017 door het CvTE georganiseerd en zijn bedoeld om de correctievoorschriften zo goed mogelijk te maken. Vanwege de tijd is het ondoenlijk om dit voor alle vakken te doen. Daarom zijn het over het algemeen ieder jaar andere vakken die een testcorrectie krijgen. Het afnamemoment van deze vakken is altijd aan het begin van het eerste tijdvak. Daarnaast zijn het over het algemeen ook vakken waar veel kandidaten examen in doen. In 2024 krijgen de volgende vakken een testcorrectie:

  • biologie vwo
  • economie havo
  • kunst (algemeen) havo
  • maatschappijwetenschappen vwo
  • Nederlands vmbo gl/tl en vwo

De testcorrecties kunnen uiteraard niet georganiseerd worden zonder hulp van docenten. De werving hiervan gaat via de vakvereniging van het desbetreffende vak én via een mailing aan alle docenten van de gekozen vakken vanuit examenblad. 

Wil je meer weten over de betrokkenheid van docenten bij de centrale examens, kijk dan op de pagina Docentbetrokkenheid op examenblad.nl