Start tijdvak 1 2024

Vandaag starten de centrale examens vmbo gl-tl, havo en vwo! Zo’n 149.122 leerlingen starten vandaag met het 1e tijdvak. Op 1 april zijn de leerlingen die in vmbo bb of kb hun centrale examens digitaal maken al gestart. Ook de beroepsgerichte profielvakken (cspe’s) worden vanaf 1 april al afgenomen. Alles bij elkaar doen dit jaar zo’n 191.210 leerlingen de centrale examens.
 

We wensen alle leerlingen en natuurlijk ook alle docenten en andere examenbetrokkenen heel veel succes de komende tijd!

Mijneindexamen.nl

PS: Op mijneindexamen.nl vind je alle informatie die je als leerling nodig hebt om je voor te bereiden op de centrale examens zoals oefenexamens, tips, roosters en algemene informatie over het centraal examen 2024.