Normering 2024: hoe gaan we te werk?

We hebben een aantal bewogen jaren achter de rug. Inmiddels kan het onderwijs weer volledig doorgang vinden zonder dat corona hierop van invloed is. Dit betekent niet dat alles hetzelfde is als vier jaar geleden en daarvoor. Het onderwijs ontwikkelt zich en is veranderd, de examenkandidaten van nu zijn niet hetzelfde en ook de examens en de normering blijven zich ontwikkelen. Ondanks deze veranderingen zorgen we ervoor dat onze normering ook dit jaar recht doet aan de prestaties van leerlingen zodat zij terecht een voldoende of onvoldoende halen. Hoe gaan we dat doen?  

De normering van de centrale examens is erop gericht om de prestatie-eisen - de lat waar je als leerling overheen moet springen om een voldoende te halen - van jaar op jaar te handhaven. Om de hoogte van die lat stabiel te houden hebben we samen met Cito de normeringssystematiek robuuster gemaakt zodat deze beter bestand is tegen veranderingen. 

In de normeringssystematiek voor 2024 gebruiken we alle beschikbare bronnen om tot een n-term te komen. Waar de normering eerdere jaren per examen kon verschillen, afhankelijk van bijvoorbeeld het aantal kandidaten, het soort examen of het tijdvak, passen we vanaf nu dezelfde systematiek toe op ieder examen. Meer weten? Deze systematiek is gepubliceerd in de regeling omzetting scores in cijfers VO.

Door de tijdelijk aangepaste normering in de coronajaren is de lat wat gaan schuiven. We zouden de lat nu kunnen vastleggen op het niveau van 2023 maar door de gevolgen van corona trilt het onderwijs nog na. Daarom kiezen we ervoor om de lat nu nog niet vast te zetten. Samen met docenten zorgen we de komende jaren dat de lat op de juiste plaats stil komt te liggen zodat deze zo goed mogelijk aansluit op het onderwijs, de leerlingen en de centrale examens. Het jaar 2023 geldt hiervoor als startpunt. Bekijk deze animatievideo voor een uitgebreidere uitleg.

Meer weten? Ga dan naar normering centrale examens. Daarnaast is er ruimte voor vragen tijdens het webinar normering 2024 op dinsdag 26 maart. Aanmelden kan via dit formulier.