Geen duimregeling voor staatsexamens vo

Voor kandidaten die in 2024 meedoen aan staatsexamens vo geldt geen duimregeling meer. Deze was in coronatijd in het leven geroepen. Om te slagen kon je onder voorwaarden je duim leggen op een resultaat dat je niet mee wilde laten tellen. In een Kamerbrief heeft demissionair minister voor primair en voortgezet onderwijs Mariëlle Paul laten weten met deze regeling te stoppen.

Volgens de demissionair minister geven de resultaten van afgelopen jaren genoeg redenen om deze regeling niet langer te verlengen. De demissionair minister schrijft: ‘Zo geven de slagingspercentages geen aanleiding om te vermoeden dat de achterstanden onder staatsexamenkandidaten zijn toegenomen en is het overgrote deel van de kandidaten geslaagd zonder gebruik te hebben gemaakt van de duimregeling. Onderzoek toont ook aan dat kandidaten die slagen met behulp van de duimregeling minder succes hebben in het vervolgonderwijs.’ Kandidaten van het reguliere vo (voortgezet onderwijs) en het vavo (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs) hebben sinds 2022 geen duimregeling meer.

Bij de Kamerbrief zit ook de staatsexamenmonitor 2023 van DUO. Hierin zijn de gegevens over kandidaten en hun resultaten terug te vinden. Zo is te zien dat het aantal kandidaten stabiel is. Het grootste deel van de kandidaten komt nog altijd uit het vso (voortgezet speciaal onderwijs).

In onderstaande tabel zijn de slagingspercentages te zien. Belangrijk om te onthouden is dat er in 2021 vanwege corona geen centraal schriftelijke examens zijn geweest. In dat jaar zijn de slagingspercentages gebaseerd op enkel de afgelegde college-examens. Deze college-examens kun je vergelijken met de schoolexamens in het regulier onderwijs. Meer informatie daarover kun je in dit nieuwsbericht lezen.