Een spannende tijd voor de staatsexamens vo

Wie de staatsexamens vo een beetje volgt, heeft waarschijnlijk weleens van de verbeteragenda gehoord. Voor wie dat nog niet heeft, een korte uitleg. De verbeteragenda is in 2021 door de Tweede Kamer in het leven geroepen om de staatsexamens toekomstbestendig te maken (zie ook de link naar de kamerbrief onderaan dit nieuwsbericht). Dit is nodig, want de huidige organisatie loopt tegen grenzen aan. Dat komt doordat steeds meer kandidaten staatsexamen willen doen. Daarnaast vragen meer kandidaten maatwerk. 

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is op dit moment in een spannende fase van de verbeteragenda beland. Afgelopen jaren zijn er allerlei onderzoeken en pilots geweest. Deze lopen nu ten einde en daarom is het tijd een haalbaar toekomstscenario voor de staatsexamens te gaan schrijven. Dat doen we uiteraard niet alleen. Zo hebben we hierover nauw contact met onze ketenpartner DUO, zij zijn namelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de staatsexamens. 

In gesprek met het veld

Daarnaast gaan we in gesprek met heel veel veldpartijen uit het onderwijs. Hier zit bijvoorbeeld de PO-raad en de VO-raad bij, maar ook organisaties als het LAKS, LBVSO (die de (staatsexamen)leerlingen vertegenwoordigen) en Ouders & Onderwijs. Door met al deze partijen in gesprek te gaan, willen we kijken wat hun ideeën en wensen voor de toekomst zijn. Omdat ongeveer de helft van de 8500  staatsexamenkandidaten op een vso-school zit, zijn we uiteraard ook met deze scholen in gesprek. Net als met particuliere scholen.

Input van examenbetrokkenen

Om de staatsexamens mogelijk te maken, worden ieder jaar meer dan 2000 examenbetrokkenen ingezet. Zij zijn bijvoorbeeld examinator, surveillant of locatievoorzitter. Zonder hen zouden de staatsexamens niet mogelijk zijn. Daarom zijn wij uiteraard ook met hen in gesprek. Wij zijn heel benieuwd hoe zij een toekomstbestendig scenario voor de staatsexamens voor zich zien. 
Voor meer informatie over deze rollen/functies, kijk op de pagina over meewerken aan staatsexamens vo

Wat komt hierna?

Op donderdag 30 november is het laatste gesprek van onze zogenoemde veldverkenning. Daarna gaan wij alle wensen, ideeën en (on)mogelijkheden op een rijtje zetten. Na verschillende impact- en uitvoeringsanalyses presenteren wij dan eind volgend jaar hét scenario waarmee we met de staatsexamens de toekomst in willen!

Zie ook