Project leesvaardigheid Nederlands havo en vwo afgerond

In april is het project Uitbreiding van vraagtypen voor het leesvaardigheidsexamen Nederlands havo en vwo afgerond. Het CvTE en Cito presenteren de opbrengsten van dit traject. Hierin is onderzocht welke verbeterslag mogelijk is binnen de huidige kaders voor de leesvaardigheidsexamens. Er is gewerkt aan diverse vraagtypen waarmee tekstbegrip op een bredere, meer eigentijdse manier bevraagd kan worden.

Kijk op Examenblad.nl voor het projectverslag en materialen voor docenten en leerlingen.