Standaarden voor schrijfvaardigheid vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE)

Op 4 maart 2021 publiceerde de Inspectie van het Onderwijs de rapportage van de peiling Schrijfvaardigheid 2018-2019 in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo).

Voor dit onderzoek was er behoefte aan cesuren van de referentieniveaus voor dit domein. Onder verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens zijn daarom, op verzoek van het ministerie van OCW, in 2020 standaarden bepaald en vastgesteld. Dit is gedaan op de taken van het peilingsonderzoek voor schrijfvaardigheid po op de referentieniveaus 1F en 2F/1S. Deze peiling is uitgevoerd door een Consortium in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs. In de technische rapportage van dit onderzoek is een hoofdstuk gewijd aan de standaardbepaling.

Het is de eerste keer dat er standaarden voor schrijfvaardigheid op basis van de referentieniveaus zijn vastgesteld.

Meer informatie over dit peilingsonderzoek:

Voor specifieke informatie over de vastgestelde standaarden door het College voor Toetsen en Examens kunt u uw vragen stellen via het mailadres: refsets@cvte.nl