Veelgestelde vragen over de Centrale Eindtoets

Hier vindt u de veelgestelde persvragen over de Centrale Eindtoets. Bezoek voor meer informatie over de Centrale Eindtoets ook centraleeindtoetspo.nl.

Is een eindtoets verplicht?

Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs is het verplicht om een eindtoets te maken. De eindtoets geeft een advies over welk type vervolgonderwijs het beste bij de leerling past.

Hoe bepalend is het resultaat van een eindtoets voor het schooladvies?

Scholen voor voortgezet onderwijs mogen de toelating van leerlingen niet meer laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies van de leerkracht weegt het zwaarst. Daarin neemt de leerkracht de persoonlijkheidsaspecten van de leerling als motivatie en doorzettingsvermogen mee. Naast dit schooladvies is er met de verplichte eindtoets voor alle leerlingen in Nederland een zogenoemd ‘objectief tweede gegeven’.

Is de Centrale Eindtoets van het CvTE de enige eindtoets?

De Centrale Eindtoets van het CvTE is de toets van de overheid. Daarnaast zijn er andere eindtoetsen die door de staatssecretaris zijn toegelaten. Scholen kunnen kiezen voor een eindtoets die bij hun onderwijs past.

> Zie ook: Informatie over de keuzemogelijkheden voor basisscholen

Centrale Eindtoets of Cito-toets, hoe zit het?

De Centrale Eindtoets bouwt voort op de Eindtoets Basisonderwijs van Cito (de Cito-toets). De Cito-toets bestaat niet meer. Daarvoor in de plaats is er sinds 2015 de Centrale Eindtoets. Cito maakt in opdracht van het CvTE de opgaven voor de toets. Het CvTE bepaalt de inhoud van de Centrale Eindtoets en stelt de toets vast.

Wat zijn de kwaliteiten van de Centrale Eindtoets van het CvTE?

Met de Centrale Eindtoets van het CvTE kunnen leerlingen laten zien wat ze in acht jaar basisschool hebben geleerd. De toets meet nauwkeurig welke leerstof de leerling zich eigen heeft gemaakt. Het gaat om dat deel van taal en rekenen dat goed toetsbaar is en een goede voorspelling geeft voor succes in het voortgezet onderwijs. De Centrale Eindtoets bouwt voort op jarenlang doorstroomonderzoek van Cito naar de juistheid van de gegeven adviezen. Resultaten van dit onderzoek tonen aan dat 81% van het toetsadvies wordt bevestigd in de tweede klas van het voortgezet onderwijs.

> Zie ook: Meer informatie over de vijf kernkwaliteiten van de Centrale Eindtoets

Hoeveel leerlingen maakten in 2018 de Centrale Eindtoets?

Ruim 103.000 leerlingen op ruim 3.800 scholen maakten in april 2018 de Centrale Eindtoets. 25% van deze leerlingen maakte de digitale, adaptieve variant van de Centrale Eindtoets. Bijna de helft van de scholen die voor de Centrale Eindtoets heeft gekozen liet één of meer leerlingen de digitale, adaptieve variant maken.

Wat is de digitale adaptieve Centrale Eindtoets?

In 2018 is de digitale Centrale Eindtoets vernieuwd; de toets is adaptief. In een adaptieve toets wordt de moeilijkheid van de opgaven aangepast aan het niveau van de leerling. Het CvTE ziet deze toets als de belangrijkste toetsvorm voor de toekomst.

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets is adaptief voor taal en rekenen en is een toets in toetsdelen. Op meerdere meetmomenten wordt het niveau voor de toets bepaald op basis van de score van de leerling. Hierdoor is het een toegankelijke toets op maat die uitdagend en motiverend is voor iedere leerling. Het niveau voor taal en rekenen wordt onafhankelijk van elkaar gemeten en biedt ruimte voor leerlingen met een disharmonisch profiel.

Ook voor leerlingen uit het so en sbo en leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften is de digitale adaptieve Centrale Eindtoets zeer geschikt. Het is een toets die meer differentieert aan de onderkant en bovenkant van de vaardigheidsschaal (<bb – vwo+); op het niveau van de subdomeinen taal en rekenen en door verschillende itemtypes aan te bieden naast meerkeuzevragen.

Laatste nieuws: digitale adaptieve Centrale Eindtoets in 2019 niet aangeboden

Op 29 november heeft het CvTE bekend gemaakt dat de digitale adaptieve Centrale Eindtoets in 2019 niet beschikbaar is voor scholen.

> Digitale adaptieve Centrale Eindtoets 2019 gaat niet door

> Veelgestelde vragen