Veelgestelde vragen over de Centrale Eindtoets

Hier vindt u de veelgestelde persvragen over de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens. Bezoek voor meer informatie over de Centrale Eindtoets ook centraleeindtoetspo.nl.

Is een eindtoets verplicht?

Voor alle leerlingen van groep 8 in het basisonderwijs is het verplicht om een eindtoets te maken. De eindtoets geeft een advies over welk type vervolgonderwijs het beste bij de leerling past. Sinds dit schooljaar (2019-2020) is het voor scholen in het speciaal onderwijs/speciaal basisonderwijs ook verplicht om een eindtoets af te nemen.

> Zie ook: Kamerbrief verplichting so en sbo.

Hoe bepalend is het resultaat van een eindtoets voor het schooladvies?

Het schooladvies van de leerkracht weegt het zwaarst. Daarin neemt de leerkracht de persoonlijkheidsaspecten van de leerling als motivatie en doorzettingsvermogen mee. Naast dit schooladvies is er de verplichte eindtoets voor alle leerlingen in Nederland. Dit levert een zogenoemd ‘objectief tweede gegeven’ op.  

Als een leerling de eindtoets beter maakt dan de school in het schooladvies verwachtte, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De heroverweging kan leiden tot een wijziging van het schooladvies, maar de school kan – na overleg met de ouders/verzorgers – ook besluiten het schooladvies niet aan te passen. Soms is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht. In dat geval mag de school het schooladvies niet aanpassen.

Is de Centrale Eindtoets van het CvTE de enige eindtoets?

De Centrale Eindtoets van het CvTE is de toets van de overheid. Daarnaast zijn er andere eindtoetsen die door de staatssecretaris zijn toegelaten. Scholen kunnen kiezen voor een eindtoets die bij hun onderwijs past.

> Zie ook: Informatie over de keuzemogelijkheden voor basisscholen

Centrale Eindtoets of Cito-toets, hoe zit het?

De Cito-toets bestaat niet meer. Daarvoor in de plaats is er sinds 2015 de Centrale Eindtoets. Cito maakt in opdracht van het CvTE de opgaven voor de toets. Het CvTE bepaalt de inhoud van de Centrale Eindtoets en stelt de toets vast.

Wil je weten hoe de toets eruit ziet? Bekijk dan de  voorbeeldtoets Centrale Eindtoets.

Wat zijn de kwaliteiten van de Centrale Eindtoets van het CvTE?

Met de Centrale Eindtoets van het CvTE kunnen leerlingen laten zien wat ze in acht jaar basisschool hebben geleerd. De toets meet nauwkeurig welke leerstof de leerling zich eigen heeft gemaakt. Het gaat om dat deel van taal en rekenen dat goed toetsbaar is en een goede voorspelling geeft voor succes in het voortgezet onderwijs. De Centrale Eindtoets bouwt voort op jarenlang doorstroomonderzoek van Cito naar de juistheid van de gegeven adviezen. Resultaten van dit onderzoek tonen aan dat 81% van het toetsadvies wordt bevestigd in de tweede klas van het voortgezet onderwijs.

> Zie ook: Meer informatie over de vijf kernkwaliteiten van de Centrale Eindtoets

Hoeveel leerlingen maken in 2020 de Centrale Eindtoets?

In 2020 maken rond de 86.000 leerlingen op ruim 3.000 scholen de Centrale Eindtoets. Hiervan maakt ongeveer 80% de papieren Centrale Eindtoets en 20% de digitale Adaptieve Centrale Eindtoets. 

Hoeveel leerlingen maakten in 2019 de Centrale Eindtoets?

Ruim 87.500 leerlingen op ruim 3.200 scholen maakten in april 2019 de Centrale Eindtoets. 

Wat is de digitale adaptieve Centrale Eindtoets?

In 2018 is de digitale Centrale Eindtoets vernieuwd; de toets is adaptief. In een adaptieve toets wordt de moeilijkheid van de opgaven aangepast aan het niveau van de leerling. 

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets is adaptief voor taal en rekenen en is een toets in toetsdelen. Op meerdere meetmomenten wordt het niveau voor de toets bepaald op basis van de score van de leerling. Hierdoor is het een toegankelijke toets op maat die uitdagend en motiverend is voor iedere leerling. Het niveau voor taal en rekenen wordt onafhankelijk van elkaar gemeten en biedt ruimte voor leerlingen met een disharmonisch profiel.

Ook voor leerlingen uit het so en sbo en leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften is de digitale adaptieve Centrale Eindtoets zeer geschikt. 

Wil je een idee krijgen van de digitale, adaptieve Centrale Eindtoets? Maak dan de digitale voorbeeldtoets

Wat is de toekomst van de Centrale Eindtoets?

In het nieuwe wetvoorstel Doorstroomtoetsen PO staat dat de overheid stopt met het aanbieden van een eindtoets, aangezien markpartijen kwalitatief goede eindtoetsen aanbieden. Dit betekent dat het College voor Toetsen en Examens in deze nieuwe situatie niet langer de Centrale Eindtoets zal aanbieden. Het College voor Toetsen en Examen zal vanaf dat moment optreden als kwaliteitsbewaker van de toetsen van de marktaanbieders.

Het wetvoorstel is tot 22 maart 2020 in internetconsultatie. Vervolgens moet er over de wet besloten worden in de Tweede en Eerste Kamer. Bij instemming kan de nieuwe situatie op z’n vroegst ingaan per schooljaar 2022/2023.

Scholen die gewend zijn om mee te doen aan de Centrale Eindtoets, zullen tijdig worden geïnformeerd over de nieuwe situatie en de gevolgen hiervan.