Veelgestelde vragen over de Centrale Eindtoets

Hier vindt u de veelgestelde persvragen over de Centrale Eindtoets. Bezoek voor meer informatie over de Centrale Eindtoets ook centraleeindtoetspo.nl.

Wat is er nieuw bij de Centrale Eindtoets in 2018?

Dit jaar is de Centrale Eindtoets er voor het eerst óók in een digitale adaptieve variant.

Vanaf het schooljaar 2017-2018 is het wettelijk verplicht een eindtoets op één niveau af te nemen. De achterliggende gedachte is dat de leerkracht geen invloed kan uitoefenen op het niveau waarop de leerling een toets maakt. De Centrale Eindtoets is er vanaf 2018 in twee varianten:

  • De papieren Centrale Eindtoets die op één niveau is en op door het CvTE vastgestelde afnamedata afgenomen wordt.
  • De digitale adaptieve Centrale Eindtoets die zich aanpast aan het niveau van de leerling. Deze toets wordt afgenomen in het computersysteem Facet en is flexibel door de school af te nemen binnen de wettelijke periode voor een eindtoets

> Zie ook: Animatie over de vernieuwing vanaf 2018 en de digitale adaptieve Centrale Eindtoets

Is de eindtoets verplicht?

Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs is het verplicht om een eindtoets te maken. De eindtoets geeft een advies over welk type vervolgonderwijs het beste bij de leerling past.

Hoe bepalend is het resultaat van de eindtoets voor het schooladvies?

Scholen voor voortgezet onderwijs mogen de toelating van leerlingen niet meer laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies van de leerkracht weegt het zwaarst. Daarin neemt de leerkracht de persoonlijkheidsaspecten van de leerling als motivatie en doorzettingsvermogen mee. Naast dit schooladvies is er met de verplichte eindtoets voor alle leerlingen in Nederland een zogenoemd ‘objectief tweede gegeven’.

Is de Centrale Eindtoets van het CvTE de enige eindtoets?

De Centrale Eindtoets van het CvTE is de toets van de overheid. Daarnaast zijn er andere eindtoetsen die door de Staatssecretaris zijn toegelaten. Scholen kunnen kiezen voor een eindtoets die bij hun onderwijs past.

> Zie ook: Informatie over de keuzemogelijkheden voor basisscholen

Hoeveel leerlingen maken in 2018 de Centrale Eindtoets?

Ruim 103.000 leerlingen op ruim 3800 scholen maken vanaf maandag 16 april de Centrale Eindtoets. 25% van deze leerlingen maakt de digitale, adaptieve variant van de Centrale Eindtoets.

Bijna de helft van de scholen die voor de Centrale Eindtoets heeft gekozen laat één of meer leerlingen de digitale, adaptieve variant maken.

Wat zijn de kwaliteiten van de Centrale Eindtoets van het CvTE?

Met de Centrale Eindtoets van het CvTE kunnen leerlingen laten zien wat ze in acht jaar basisschool hebben geleerd. De toets meet nauwkeurig welke leerstof de leerling zich eigen heeft gemaakt. Het gaat om dat deel van taal en rekenen dat goed toetsbaar is en een goede voorspelling geeft voor succes in het voortgezet onderwijs. De Centrale Eindtoets bouwt voort op jarenlang doorstroomonderzoek van Cito naar de juistheid van de gegeven adviezen. Resultaten van dit onderzoek tonen aan dat 81% van het toetsadvies wordt bevestigd in de tweede klas van het voortgezet onderwijs.

> Zie ook: Meer informatie over de vijf kernkwaliteiten van de Centrale Eindtoets

Centrale Eindtoets of CITO-toets; Hoe zit het?

De Centrale Eindtoets bouwt voort op de Eindtoets Basisonderwijs van Cito, ‘de Citotoets’. Deze ‘Citotoets’ in groep 8 bestaat niet meer. Daarvoor in de plaats is er sinds 2015 de Centrale Eindtoets. Cito maakt in opdracht van het CvTE de opgaven voor de toets. Het CvTE bepaalt de inhoud van de Centrale Eindtoets.

Wat is de digitale adaptieve Centrale Eindtoets?

In 2018 is de digitale Centrale Eindtoets ingrijpend vernieuwd; de toets is adaptief. In een adaptieve toets wordt de moeilijkheid van de opgaven aangepast op het niveau van de leerling. Het CvTE ziet deze toets als de belangrijkste toetsvorm voor de toekomst.

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets is adaptief voor taal en rekenen en is een toets in toetsdelen. Op meerdere meetmomenten wordt het niveau voor de toets bepaald op basis van de score van de leerling. Hierdoor is het een toegankelijke toets op maat die uitdagend en motiverend is voor iedere leerling. Het niveau voor taal en rekenen wordt onafhankelijk van elkaar gemeten en biedt ruimte voor leerlingen met een disharmonisch profiel.

Ook voor leerlingen uit het so en sbo en leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften is de digitale adaptieve Centrale Eindtoets zeer geschikt. Het is een toets die meer differentieert aan de onderkant en bovenkant van de vaardigheidsschaal (<bb – vwo+); op het niveau van de subdomeinen taal en rekenen en door verschillende itemtypes aan te bieden naast meerkeuzevragen.

> Zie ook: Brochure digitale adaptieve Centrale Eindtoets

Facts Centrale Eindtoets 2018

  • Taal en rekenen, onderdeel wereldoriëntatie is facultatief.
  • Op papier en digitaal te maken.
  • Adaptief.
  • Drie ochtenden van twee uur.
  • De papieren Centrale Eindtoets wordt afgenomen op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april.
  • De digitale adaptieve Centrale Eindtoets wordt afgenomen van maandag 16 tot en met donderdag 26 april.