Het CvTE werkt samen met docenten, leerkrachten, vakdeskundigen en mensen uit het hoger (wetenschappelijk) onderwijs. Daarvoor zoeken we geregeld nieuwe mensen. Op deze pagina staan onze openstaande vacatures. Lees voor meer informatie over het CvTE de brochure: Maak kennis met het College voor Toetsen en Examens.

Vacatures moderatoren discussieforum

Met ingang van 1 februari 2018 zoeken wij een moderatoren voor een nieuw te ontwikkelen besloten discussieforum:

Vacatures staatsexamens vo

Voor het examenseizoen 2018 hebben we bij de staatsexamens vo weer nieuwe correctoren/examinatoren nodig. We vragen examinatoren voor alle vakken vmbo en havo/vwo, behalve voor Duits en Frans.
Sollicitaties met cv graag sturen naar mw. J. van Werkhoven.

> Zie ook: Informatie voor nieuwe examinatoren

Overige vacatures vaststellingscommissies

Onder het College functioneren behalve het bureau ook syllabuscommissies en vaststellingscommissies. Vacatures voor voorzitters van vaststellingscommissies worden op deze vacaturepagina geplaatst.

Bent u geïnteresseerd in een taak als lid van een vaststellingscommissie vo? Neemt u dan contact op met uw vakbond of de vakinhoudelijke vereniging voor uw vak. Op de website van het platvorm VVVO (Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs) vindt u een overzicht van de vakinhoudelijke verenigingen.

> Zie ook: Overzicht vacatures leden vaststellingscommissies schooljaar 2018-2019
> Zie ook: AOb
> Zie ook: CNV