Rekentoets vo

In augustus 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht geworden. Sinds het schooljaar 2013-2014 moeten leerlingen in het voortgezet onderwijs laten zien of zij over het vereiste referentieniveau voor rekenen beschikken door het afleggen van de rekentoets.

Het CvTE is verantwoordelijk voor de rekentoets. Leerlingen maken deze toets digitaal. Voor kandidaten met ernstige rekenproblemen of dyscalculie zijn er aangepaste rekentoetsen beschikbaar.

Ieder najaar rapporteert het CvTE over de resultaten op de centrale examens Nederlands en rekenen. Deze rapportages zijn te vinden op deze website onder Documenten.

Voorlichtingsfilm over de rekentoets

De voorlichtingsfilm ‘Rekentoets: constructie en normering’ legt uit hoe de rekentoets in het voortgezet onderwijs en het rekenexamen in het mbo tot stand komen. Van het idee voor een opgave tot het openbaar maken van de opgaven.

Meer informatie

Meer informatie over de rekentoets vo is te vinden op Examenblad.nl.

De informatievoorziening over de wet- en regelgeving over de rekentoets vo loopt via het Steunpunt taal en rekenen VO.

Lees in dit nieuwsbericht meer over de rekentoets en het regeerakkoord Rutte III.