Referentiesets taal en rekenen

Het is belangrijk dat de prestatie-eisen van de referentieniveaus in de toetsen en examens voor alle leerlingen in de verschillende schooltypen gelijk zijn, om de doorlopende leerlijn tussen schooltypen te realiseren. Dat is mogelijk met behulp van referentiesets. Daarom heeft het ministerie van OCW in 2011 de opdracht gegeven te starten met een vergelijkingsonderzoek referentiesets taal en rekenen. Het CvTE was in dit project gedelegeerd opdrachtgever, Stichting Cito uitvoerder.

De afgelopen jaren zijn de referentieniveaus taal en rekenen en bijbehorende toetsen en examens in het primair en voortgezet onderwijs en in het mbo geĆÆntroduceerd. In oktober 2014 heeft het CvTE de referentiesets taal (lezen) en rekenen publiek toegankelijk gemaakt. Het doel was inzichtelijk te maken op welke manier de landelijke referentiecesuren voor de referentieniveaus taal en rekenen tot stand gekomen zijn. In 2017 zijn de referentiesets geĆ«valueerd. Hierbij is gekeken naar de implementatie en effecten van de referentiesets en referentiecesuren.

In het verlengde van het project referentiesets zijn er ankersets taalverzorging ontwikkeld, specifiek gericht op het po. Deze zijn in september 2016 publiek toegankelijk gemaakt. In november 2016 is gestart met de ontwikkeling van ankersets voor mondelinge taalvaardigheid (ook alleen po) Deze is inmiddels afgerond. Het CVTE heeft de standaarden voor deze peiling inmiddels vastgesteld, maar deze zijn (nog) niet openbaar.

Meer weten?

Meer informatie over het project referentiesets is te vinden op Referentiesets.nl.