Pilot DTT

In september 2014 startte de meerjarige pilotperiode van de diagnostische tussentijdse toets (DTT). Deze pilot moet ervoor zorgen dat de DTT een waardevol instrument voor gepersonaliseerd leren wordt. Ook moet de DTT straks beschikbaar zijn voor alle vo-scholen.

Het CvTE ontwikkelt de diagnostische tussentijdse toets (DTT) zorgvuldig en fasegewijs samen met stichting Cito en SLO. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van OCW. Het CvTE werkt hiervoor intensief samen met scholen en docenten. Ook werken enkele universiteiten mee aan de ontwikkeling van de DTT. Het doel is om nog beter op maat te kunnen onderwijzen en leren, zodat leerlingen een sterke basis voor de bovenbouw leggen. De focus ligt op de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Bij de vakken Nederlands en Engels toetst de DTT de schrijfvaardigheid van een leerling.

Vanaf september 2014 loopt er een driejarige pilot waaraan 150 scholen vrijwillig meedoen. Zij doen hiermee ervaring met diagnostisch toetsen. De deelnemende scholen worden zorgvuldig begeleid. De ervaringen van de scholen gebruikt het CvTE voor de uiteindelijke versie van de DTT. Doel is om in 2017 een goedwerkend prototype van deze toets te hebben, dat op leerling- klas- en schoolniveau een gedetailleerde diagnose voor de onderzochte vaardigheden oplevert.

Wat is de DTT?

De DTT informeert leerlingen in het voortgezet onderwijs over wat ze al kunnen. Ook ontvangen leerlingen informatie over waar hun zwakke of juist sterke kanten liggen. Leraren krijgen op een systematische manier meer inzicht in de vaardigheid van hun leerlingen. Hierdoor kunnen ze nóg gerichter werken aan maatwerk voor leerlingen. Leerlingen maken de DTT halverwege het laatste jaar van de onderbouw. De DTT kan daardoor bijdragen aan een goede overgang van onderbouw naar bovenbouw.

Omdat de DTT een adaptieve toets is, krijgt elke leerling een digitale toets die is afgestemd op zijn niveau. De computer analyseert de gegeven antwoorden direct en de analyse bepaalt de vervolgvragen. De toets zal leerlingen meer inzicht in én grip op het eigen leerproces geven. Op basis van de resultaten kan de docent samen met de leerling, of groepen leerlingen, een plan opstellen. Met dit plan kunnen leerlingen en docenten hun zwakkere punten verbeteren en hun sterkere punten uitbouwen.

Meer informatie

Meer informatie over de pilot DTT en de documenten die daarbij horen is te vinden op de website Pilotdtt.nl.