Digitale examinering in Facet

Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) is verantwoordelijk voor een groot aantal examens. Dit zijn bijvoorbeeld de centrale examens in het voortgezet onderwijs (vo). Ook de centrale examens Nederlands, Engels en rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) vallen hieronder. Leerlingen in het voortgezet onderwijs maken een deel van de examens op de computer. In het mbo maken leerlingen alle centrale examens digitaal. 

Het CvTE heeft in opdracht van het ministerie van OCW een nieuw computerexamensysteem (Facet) ontwikkeld. De eerste versie van dit systeem is in het voorjaar van 2013 getest op een zeer beperkt aantal scholen. Inmiddels maken leerlingen de rekentoets vo, digitale examens in het mbo en de digitale flexibele examens vmbo in Facet.

Ook de diagnostische tussentijdse toets in het vo en de digitale Centrale Eindtoets maken leerlingen in Facet.

Digitale examens

Bij een aantal centrale examens en toetsen is de computer nodig. Zo maken alle scholen voor voortgezet onderwijs de rekentoets vo digitaal. Binnen vmbo is het flexibele en digitale examensysteem helemaal ingeburgerd.

Leerlingen maken deze toetsen en examens in Facet. Dit is een examensysteem dat DUO heeft ontwikkeld in opdracht van het CvTE.

De examens dans en drama vmbo-tl, kunst (algemeen) havo/vwo en muziek havo/vwo maken gebruik van Autoplay. Autoplay toont bronnen zoals filmpjes, geluidsfragmenten en afbeeldingen. Het CvTE doet onderzoek naar het gebruik van Facet voor deze examens.

> Bekijk: CvTE TV - Digitale centrale examens

Digitale Centrale Eindtoets

Scholen kunnen per leerling kiezen voor de Centrale Eindtoets op papier of een digitale versie. Leerlingen maken de digitale versie van de Centrale Eindtoets in Facet.

Vanaf 2018 kunnen scholen ook kiezen voor de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. Ook deze maken leerlingen in Facet.

Flexibele examens in het vmbo

Leerlingen van het vmbo-bb en vmbo-kb maken flexibele examens. Deze maken ze in het schooljaar 2016-2017 als flexibel digitaal examen in Facet. 

Rekentoets vo

Leerlingen maken de rekentoets vo in het schooljaar 2016-2017 in Facet.

Meer informatie

Op de  website van DUO  vindt u een overzicht van de gebruikersrollen in Facet en alle systeemdocumentatie, waaronder ook de systeemeisen. DUO beheert en ondersteunt Facet.