Digitaal examineren met Facet

Facet is het computerexamensysteem van de overheid waarin de digitale toetsen en examens afgenomen worden waar het College voor Toetsen en Examens verantwoordelijk voor is. Facet is in 2011 door het CvTE ontwikkeld als leverancieronafhankelijk alternatief voor Examentester, dat tot 2015 gebruikt werd voor het afnemen van digitale examens.

Facet is levert digitale voorzieningen voor het ketenproces: Examineren, Toetsen en Oefenen.

Dit ketenproces, en daarmee Facet, levert een bijdrage in de wettelijke taak van het College voor Toetsen en Examens om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, te waarborgen en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen.

Het ketenproces bestaat uit 5 processtappen:

 • het construeren en vaststellen van nieuwe of gewijzigde toetsen en examens;
 • het plannen van een afname op een afnamelocatie;
 • het afnemen van een toets of examen door een kandidaat op een afnamelocatie;
 • het analyseren van de afname(resultaten) en
 • het rapporteren over de afname(resultaten).

Facet bestaat uit een samenhangende set van applicaties. Ieder applicatie levert een bijdrage aan één of meerdere processtappen.

Wat kenmerkt Facet?

Facet waarborgt dat het systeem, ongeacht het device, de toets weergeeft zoals de constructeur het heeft bedoeld. Daarnaast is er met de ontwikkeling van de BCLD (Bootable Client Locked-Down) ingezet op het voorkomen van risico’s op lekken van exameninhoud of het oneigenlijk verkrijgen van informatie. Hierbij is het besturingssysteem als ‘bastion’ ingericht. Dit betekent dat de gebruiker op het device alleen datgene kan doen dat hem is toegewezen.

Actuele ontwikkelingen

Vanaf juli 2018 is Facet 7 operationeel voor het schooljaar 2018-2019.

De ontwikkelagenda voor Facet voor tweede helft  2018 en 2019 wordt gestuurd vanuit het portfolio van het College voor Toetsen en Examens. Dit portfolio wordt in overleg met OCW, CvTE-sectoren en ketenpartners, opgesteld.

Speerpunten zijn:

 1. Facet operationeel én stabiel houden in productie.
 2. Het aanbrengen van de noodzakelijke verbeteringen in stabiliteit, modulariteit en schaalbaarheid.
 3. Functionele ontwikkelingen ter ondersteuning van:
  • Adaptieve Centrale Eindtoets po: De noodzakelijke aanpassingen om de afname van de eindtoets  in 2019 goed te laten verlopen.
  • Flexibele examens in het vmbo: Het mogelijk maken van de tweede correctie t.b.v. de pilot in 2019. Dit is één van de voorwaarde om de flexibele examens uiteindelijk regulier te kunnen maken.
  • Kandidaten met een beperking: Er wordt onderzocht, of en zo ja welke aanpassingen in Facet nodig zijn om ook kandidaten met een beperking op een verantwoorde wijze (digitale) examen te kunnen laten doen.
  • mbo: Facet aanpassen volgens de beleidsopdracht ’Cijferdifferentiatie’
  • Nt2: Verbeteringen in de afnamemonitor, resterende examentijd tonen voor de afnameleider.