Honderdduizenden Nederlanders komen jaarlijks in contact met het werk van het College voor Toetsen en Examens (CvTE): Als kandidaat, als werkgever of als vervolgopleider. Het CvTE is verantwoordelijk voor de centrale toetsen en examens in de onderwijssectoren po, vo, mbo en Nt2.