Centrale examens vmbo bijna van start

Vanaf dinsdag 3 april start de centraalexamenperiode voor leerlingen in het vmbo bb, kb en gl/tl. In de persmap Centraal examen 2018 vindt u meer informatie.

Oefenen voor digitale centrale examens op het Insulacollege in Dordrecht (2014)

Afnameperiode cspe en profielvak-cspe bb, kb en gl en digitale centrale examens bb en kb

De cspe's in het vmbo bb, kb en gl en de digitale centrale examens vmbo bb en kb mogen in examenjaar 2018 worden ingepland vanaf 3 april tot en met 22 juni. De periode voor profielvakcspe’s loopt door tot 6 juli. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten. De school regelt zelf de momenten van inhalen en herkansen.

YouTube-film over examenproces

Op het YouTube-kanaal van het College voor Toetsen en Examens is een video te vinden die het proces rond de centrale examens duidelijk in beeld brengt. Het filmpje legt uit hoe de centrale examens tot stand komen, welke organisaties daarbij betrokken zijn, hoe Cito de vragen bedenkt en hoe het CvTE de normering bepaalt. Bekijk de voorlichtingsfilm.

CVTE TV
Waarom moeten centrale examens geheim worden gehouden, hoe komt het examenrooster tot stand? In CvTE TV staan vragen van docenten en leerlingen centraal over de centrale examens en toetsen van het College voor Toetsen en Examens.
Presentator Patrick Nederkoorn gaat in deze filmpjes op zoek naar antwoorden.

CvTE Backstage
De YouTube-rubriek CvTE Backstage geeft een kijkje 'achter de voordeur' bij het CvTE. Collega's van het CvTE en docenten die betrokken zijn bij de totstandkoming van de centrale examens en examenafnames gaan in op actuele kwesties rondom het CvTE.

Bekijk de filmpjes op ons YouTube-kanaal

Weblog van de voorzitter

Voorzitter van het College voor Toetsen en Examens, Pieter Hendrikse, schrijft op onze website met enige regelmaat een weblog over ons werkveld.

Lees hier zijn blogs