Onze medewerkers - Wie zijn wij?

Het bureau van het College voor Toetsen en Examens wordt aangevoerd door de secretaris-directeur. Het CvTE bestaat uit twee inhoudelijke afdelingen: NMP (Staatsexamens Nederlands als tweede Taal, centrale examens mbo en de Centrale Eindtoets po) en VO (centrale examens en Staatsexamens in het vo), waarin alle toetsen en examens waarvoor het CvTE verantwoordelijk is , zijn ondergebracht. Daarnaast zijn er drie stafteams: B&O (bestuur en ondersteuning), bedrijfsvoering en communicatie.

60 personen