Wordt u onze nieuwe voorzitter van de vaststellingscommissie biologie havo/vwo?

We zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter van de vaststellingscommissie biologie havo/vwo. De huidige voorzitter Dirk-Jan Boerwinkel vertelt over zijn ervaringen en wat het werk inhoudt. De tekst verschijnt ook in de Bionieuws van 30 januari.

Drie leerlingen die op school overleggen.

‘De veelzijdigheid, het contact met het veld en de maatschappelijke relevantie maakt het interessant’

‘In de vaststellingscommissie zijn we bezig met de inhoudelijke, biologische kant van het centrale examen biologie havo/vwo en met het taalkundige aspect ervan. De vragen en de antwoorden in het correctievoorschrift moeten eenduidig zijn. Die combinatie levert in de commissie interessante discussies op. Als het nodig is raadplegen we experts, die je als voorzitter vaak vindt via je netwerk in het wetenschappelijk of hoger onderwijs.’

Veelzijdige job

‘Daarnaast heb je als voorzitter veel contacten: met het bureau van het College voor Toetsen en Examens, met toetsdeskundigen van Cito, met de kringvoorzitters en het bestuur van de NVON. En je reageert op commentaar uit het veld. Dat maakt het een veelzijdige job. Gelukkig is de relatie met het veld goed, en is er vertrouwen dat we zo goed mogelijk werk leveren, dat we weten wat er speelt in het veld en dat we iets doen met het commentaar dat we krijgen op het examen. Door sneller dan vroeger een aanvulling op het correctievoorschrift uit te doen kun je ruis tussen bijvoorbeeld de 1e en de 2e corrector voorkomen. Dat komt de beoordeling ten goede.’

Interactie met de maatschappij

‘Wat leeft in de samenleving, krijg je als commentaar terug op het examen. Dagelijks staan er zaken in de krant die in een examen biologie aan bod kunnen komen en waar emoties mee samenhangen, bijvoorbeeld als het gaat over het lichaam of over ziekte. Daar moet je je bewust van zijn. Die interactie met de maatschappij maakt het werk heel interessant. Als nieuwe voorzitter moet je de combinatie van deze taken leuk vinden en je moet het product zinvol vinden. Als dat het geval is, zou ik zeker reageren. Ik heb het de afgelopen jaren met veel plezier gedaan!’

Meer weten over deze vacature? Kijk op: cvte.nl/commissie.