Persmap centraal examen 2023

De persmap centraal examen 2023 bevat informatie over de centrale examens voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) in 2023.