Informatie voor nieuwe examinatoren staatsexamens vo

Examinatoren houden zich bezig met zowel de correctie van de centrale examens als met afnemen van de vaak mondelinge college-examens. Afhankelijk van het vak en het beschikbare aantal vakcollega’s bij de staatsexamens vo varieert de tijdsbesteding van drie dagen tot twee weken.