Brochure 'Maak kennis met het College voor Toetsen en Examens'

In de brochure Maak kennis met het College voor Toetsen en Examens zet het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in korte, bondige teksten uiteengezet waar we voor staan en wat we doen. Elke hoofdstuk van de brochure neemt een taakgebied van het CvTE onder de loep. Gezamenlijk geven die een beeld van het werk van het CvTE.

Deze brochure is ook te bestellen bij het CvTE.